2022 වසරේදී නොමිලේ ලබාගත හැකි ගුණාත්මක තත්වයේ Screen Recorders කිහිපයක්

Articles Nov 19, 2021

Free Cam

OS: Windows

Free Cam යනු built-in audio/video editor එකක් සහිත ඉතා සරල free screen recorder software එකකි. මෙහි ඇති ආකර්ශනීය සහ අවබෝධාත්මක interface එක ඔබට පහසුවෙන් screencasts නිර්මාණය කිරීමට ඉඩ සලසයි. මෙම software එක නොමිලේ ලබාගත හැකි වුවද, එය කිසිදු watermark නොතබන අතර මෙහි ads නොපෙන්වන නිසා වෙය බොහෝ ජනප්‍රි screen recorder software එකකි.

වාසි

 • No watermark, time limits, or ads
 • Records voice-overs and computer sounds
 • High-quality resolution
 • Users can save videos as WMV or upload them directly to YouTube
 • Easily deletes unwanted video fragments
 • Removes background noise
 • Wide selection of audio effects

අවාසි

 • Saves recordings to WMV only
 • No webcam recording

ShareX

OS: Windows

ShareX යනු සමහර paid screen recorders මෙන් බොහෝ custom features සහිත open-source ad-free (දැන්වීම් රහිත) software එකකි. ShareX යනු developersලාට සහ power usersලාට ඉතා වැදගත් software එකකි, එබැවින් සාමාන්‍ය user කෙනෙකුට advanced tools භාවිතය තරමක් අපහසු විය හැක.

වාසි

 • Records full screen, window, monitor, region, freehand, or scrolling
 • Incorporates hotkeys for easier and quicker navigation
 • Supports many URL sharing services
 • Imports existing videos, music, or photos
 • Allows custom watermarks and color effects
 • A variety of export options

අවාසි

 • Low quality of the game recording
 • Complicated for the average user
 • No webcam recording
 • Reported to fail while uploading large files
 • No video editor

OBS Studio

OS: Windows, Mac, Linux

OBS Studio යනු video recording සහ live streaming සඳහා ඇති ප්‍රබල open-source software එකකි. මෙහිදී ඔබට multiple sources සමඟින් composed scenes නිර්මාණය කළ හැක: images, texts, window captures, browser windows, webcams, capture cards, සහ තවත් බොහෝ දේ, පසුව custom transitions හරහා බාධාවකින් තොරව ඒවා අතර මාරු කළ හැක, වෙනත් free competitors මෙන් නොව, OBS Studio හි බොහෝ වැදගත් features සහ settingsද ඇත.

වාසි

 • Allows you to set up multiple scenes and use various sources
 • Includes built-in audio mixer with per-source filters
 • Provides advanced configuration options
 • Does not add watermarks
 • Has no recording limit
 • Supports multiple streaming services

අවාසි

 • Some users find the interface quite clunky
 • Learning curve is steep for non-techs
 • Reported to crash quite often
 • Not suited for quick screen recording

TinyTake

OS: Windows and Mac

MangoApps හි TinyTake යනු ඔබට ඔබේ පරිගණක තිරයෙන් images සහ videos capture කර ගැනීමට, comments එක් කිරීමට සහ මිනිත්තු කිහිපයකින් ඒවා අන් අය සමඟ share කර ගැනීමට ඉඩ සලසන නවීන screen recorder එකකි. TinyTake ඔබට ඔබගේ සියලුම screen captures සහ record කළ videos store කළ හැකි online cloud මත පදනම් වූ gallery එකක් සමඟ පැමිණේ.

වාසි

 • Bulk file sharing
 • Public URL available for sharing
 • Built-in online file viewer for images, videos, and documents
 • Allows you to create custom shortcut keys
 • Video player is compatible with mobile devices

අවාසි

 • Free version has a 5-minute limit for video recording
 • Video files are saved as MP4 only
 • Limited editing features

Via : Ispring, chromeunboxed

Tags

Movindu Bandara

Proud To Be An Anandian ❤

Great! You've successfully subscribed.
Great! Next, complete checkout for full access.
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.