2022 වසරේදී නොමිලේ ලබාගත හැකි හොදම Mail Service Providers 5ක්.

Articles Nov 10, 2021

මීට පෙර අප Yandex Search Engine එක ගැන හා Yandex Mail ලිපියකින් ඔබව දැනුවත් කරා මතක ඇති. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ 2021 වසරේදී නොමිලේ ලබාගත හැකි Mail Service Providers කිහිපයක් ගැනයි.

ආසියාවේ සෙවුම් දැවැන්තයා Yandex
Larry Page සහ Sergey Brin ගූගල් ආරම්භ කිරීමටත් පෙර Ilya Segalovich සහ Arkady Volozh විසින් yandex සෙවුම් යන්ත්‍රය දියත් කර තිබූ අතර එය රුසියාවේ සහ ජපානයේ වැඩිම පිරිසක් භා

1. ProtonMail

ProtonMail යනු MIT විද්‍යාඥයින් සහ CERN විසින් පිරිනමනු ලබන secure email service. එය Swiss privacy නීතිය මගින් protect කර ඇත. එය end to end encryption සහිත නිසා මෙම secure email service භාවිතා කිරීමට පහසුය.

Feature:

 • No personal information is required in order to create an email account.
 • It can be accessed on any device without installing the software.
 • Send and receive emails that are secured with end-to-end encryption.
 • No personal information is needed to create your secure email account
 • ProtonMail is optimized to help you better organize read, as well as send an email.

2. Zoho Mail

Zoho Mail යනු වඩාත් ආරක්ෂිත එකක් වන අතර ඔබේ සමාගමේ සන්නිවේදන අවශ්‍යතා සඳහා සකස් කර ඇති free email hosting service එක් කරන්න. එය clean හා fast වන අතර මෙය fake emails වලට එරෙහිව ආරක්ෂාව සපයයි.

Feature:

 • It has a control panel from where the admin can change settings and make customization.
 • It follows the e-Discovery process that helps you to discover emails quickly.
 • Allows you to add comments in email threads, share files, manage tasks, and tag your organization team.
 • You can integrate with Zoho CRM (Customer Relation Management) to manage your sales.

3. Outlook

Microsoft Outlook යනු browser-based email service provider එකක් වේ. එය Exchange Server, Exchange Online, සහ Office 365 හිද ඇතුළත් වේ. ඔබට එක නිවසෙදී හෝ ගමනකදී පහසුවෙන් භාවිතා කර හැක.

Feature:

 • It offers enterprise-grade security.
 • Outlook has a built-in calendar that enables you to schedule and manage meetings or events.
 • You can see information about contact when you hover over its name.
 • It provides an easy way to find people, and messages, documents in email.

4. Gmail

Gmail යනු Google සමාගම විසින් කළමනාකරණය කරනු ලබන free email account service එකකි. එය ඔබට email යැවීමට සහ ලබාගැනීමට ඉඩ සලසයි. IMAP හෝ POP හරහා ඊමේල් විස්තර synchronize කරන third-party වැඩසටහන් භාවිතයෙන් ඔබට Gmail වෙත ප්‍රවේශ විය හැක.

Feature:

 • It is one of the best free email service that provides nudges that help you to follow up and respond to messages.
 • You can view attachments, snooze messages, and open attachment without opening emails.
 • It allows you to join Hangouts Meet chat or video call with others from your inbox.
 • Gmail blocks phishing emails automatically.

5. Yahoo! Mail

Yahoo! Mail යනු ඇමරිකානු මව් සමාගම වන Yahoo! විසින් සපයනු ලබන email service එකකි. එය පහසු ලියාපදිංචි වීමේ ක්‍රියාවලියක් සහ දැවැන්ත storage එකක් free email account ලබා දෙන ඉහළම තැපැල් සේවා වලින් එකකි, එනම් 1 TB storage එකක්.

Feature:

 • Yahoo Mail free mail service allows you to customize your inbox by choosing themes.
 • User can search email by keyword, date, or contact.
 • It is one of the best free email service which offers you to use animated GIFs to show your feelings.
 • The Yahoo Mail mobile app makes it easy for you to manage your emails while you are traveling.

Via : Guru99 / Cover: Unflash

Tags

Movindu Bandara

Proud To Be An Anandian ❤

Great! You've successfully subscribed.
Great! Next, complete checkout for full access.
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.