2022 වසරේදී Windows 7 සහ 8 සදහා OneDrive Updates ලබාදීම අවසන් කරන බව Microsoft සමාගම පවසයි.

News Nov 9, 2021

Microsoft සමාගම පවසන්නේ Windows, 7, 8, හෝ 8.1 හි OneDrive පරිශීලකයින්ට 2022 මාර්තු 1 වනදා සිට ඔවුන්ගේ content cloud වෙත sync කිරීමට නොහැකි වනු ඇති බවයි,  Microsoft සමාගමේ Tech Community forum එකට අනුව. OneDrive Windows 10 හෝ Windows 11 install කර නොමැති system එකක් ධාවනය වන්නේ නම් එයට තවදුරටත් updates නොලැබෙන බව වාර්තා වෙයි.

ඔබ භාවිතා කරන Windows අනුවාදය කුමක් වුවත් OneDrive app එකෙන් files තවමත් accessible විය හැක, නමුත් ඒවා තවදුරටත් ස්වයංක්‍රීයව cloud storage එකට upload නොවනු ඇත. OneDrive සමඟ ඇති ගැටළු මඟහරවා ගැනීම සඳහා, ලබන වසරේ මාර්තු මාසයට පෙර Windows හි නවතම අනුවාදයකට upgrade කිරීම Microsoft සමාගම නිර්දේශ කරයි. Windows 10 හෝ Windows 11 ධාවනය කිරීමට නොහැකි පද්ධති සඳහා, Microsoft පවසන්නේ පරිශීලකයින්ට OneDrive web app එකට upload කිරීමෙන් තවමත් ඔවුන්ගේ files Backup කළ ගත හැකි බවයි.

පෙර කී ලෙස, update කිරීම් නතර කිරීම සහ sync කිරීමේ හැකියාවට අමතරව, Windows 7, 8 සහ 8.1 හි OneDrive සහය ජනවාරි 1 වනදා අහිමි වනු ඇත. Microsoft සමාගමට අනුව, මෙම වෙනසට හේතුව “නව තාක්‍ෂණයන් සහ operating systems වෙත සම්පත් යොමු කිරීම සහ පරිශීලකයින්ට වඩාත් up-to-date සහ secure experience එකක් ලබා දීමයි.”

Windows 8 සඳහා lifecycle එක 2016 දී අවසන් විය, Microsoft සමාගම Windows 8.1 සඳහා 2018 සහ Windows 7 සඳහා mainstream සහය 2020 දී නවතා දැමීය. දැන් Microsoft සමාගම Windows 10 සඳහා සහය 2025 දී අවසන් කිරීමට සැලසුම් කරමින් සිටින බැවින්, Microsoft සමාගම පවසන්නේ Windows 11 upgrade කිරීම සඳහා සූදානම් වීම ආරම්භ කිරීමට කාලය එළඹිය හැකි බවයි.

Via : engadget / Cover : softpedia

‌‌

Tags

Movindu Bandara

Proud To Be An Anandian ❤

Great! You've successfully subscribed.
Great! Next, complete checkout for full access.
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.