පහත් මට්ටමේ අනවසර හැකර්වරයෙකු විසින් ඊයේ (3) මිලියන ගණනක Facebook පරිශීලකයන්ගේ පෞද්ගලික දත්ත අන්තර්ජාලය හරහා නොමිලේම ප්‍රකාශයට පත්කර ඇත. නිරාවරණය වූ දත්ත වලට රටවල් 106 කින් මිලියන 533 කට අධික පරිශීලකයින්ගේ පෞද්ගලික තොරතුරු ඇතුලත් වන අතර එක්සත් ජනපදයේ පරිශීලකයින් පිළිබද වාර්තා මිලියන 32 ක්, එක්සත් රාජධානියේ පරිශීලකයින් මිලියන 11ක් සහ ඉන්දියාවේ පරිශීලකයින් මිලියන 6 තොරතුරු මෙම තොරතුරු වලට ඇතුලත්ය.

නිකුත් වූ තොරතුරු වලට දුරකතන අංක , Facebook ID , සම්පූර්ණ නම් , ස්ථානය , උපන්දිනය , Email ලිපින ඇතුලු ජීව දත්ත ඇතුලත්ය. Facebook ප්‍රකාශකයෙකු සදහන් කරන්නේ සමාගම විසින් 20219දී  ඇතිකරන ලද අනාරක්ෂිත භාවයක් හේතුවෙන් මෙම දත්ත සීරීම ඇතිවී ඇති බවයි.

මෙම Leak වූ දත්ත භාවිතා කරමින් අපරාධකරුවන්ට පුද්ගලයින්ගේ පෞද්ගලික තොරතුරු භාවිතා කරමින් ඔවුන්මෙන් ව්‍යාජව පෙනී සිටිය හැකි බව සයිබර් අපරාධ බුද්ධි අංශ ප්‍රධානී Alon Gal පවසයි. මෙම කාන්දුවූ දත්ත පිළිබදව මුලින්ම අනාවරණය කරනු ලැබුවේද Alon Gal  විසිනි.

දැන් සමස්ථ දත්ත එකතුවම හැකින් පිළිබදව ඇති forum එකකට මුදාහැර ඇති අතර එය මූලික කුසලතා ඇති ඕනෑම කෙනෙකුට පුළුල් ලෙස ලබා ගත හැකිය. Facebook වැනි සමාගමක් මීටත් වඩා පරිශීලකයින්ගේ දත්ත වලට ගරුකල යුතු බව Alon Gal කියා සිටියේය.

Facebook හී මෙවැනි සිදුවීම් 2019 වසරේදීත් සිදුවූ අතර ඒ හේතුවෙන් මිලියන ගණනක දුරකත අංක සේවාදායක වලින් ඉවත් කරනු ලැබීය.

Via : Insider