ඔබ අන්තර්ජාලය භ‍ාවිතා කරන විට වෙබ් බ්‍රවුසරයේ Cookie නමින් දත්ත වර්ගයක් තැම්පත් වනවා ඔබ දැක ඇති. කුකීස් වල යහපත් මෙන්ම අයහපත් කොටසක්ද තිබෙනවා අපි අද මේ ලිපියෙන් කතාකරමු මේ Cookies ගැන.

බ්‍රව්සර් කුකියක් යනු කුමක්ද?

කුකියක් යනු වෙබ් අඩවි භාවිතා කිරීමෙන් පසු ඔබ‍ගේ වෙබ් බ්‍රවුසරයේ තැන්පත් වන දත්ත ගොනුවක්.ඔබ ගවේශණය කරන ලද තොරතුරු, ඔබ ලොග්වී සිටින බවට අදාල දත්ත.පරිශීලක ID,session ID වගේ දේවල් තැන්පත් වන කොටස.ඒවගේම සගවන ලද ලින්ක් එහෙමත් මේ තුල අඩංගුයි.මෙම දත්ත ගබඩා වීම නිසා අදාල වෙබ් අඩවියෙන් ඉවත් වී පසු කලක එම පිටුවට පිවිසුන විටත් ඔබ එම වෙබ් පිටුවල සිදුකරන ලද ක්‍රියාකාරකම් හා සැකසුම් එලෙසම තැන්පත් වී තිබෙනවා. කුකීස් නොමැතිව ඔබට කිසිදු වෙබ් පිටුවක් ගවේශණය කරන්න බැහැ.

ඔ‍බේ වෙබ් බ්‍රව්සර් තුල කුකී දහස් ගණනක් දිනකට ගබඩා වනවා.

ඔබගේ වෙබ් බ්‍රව්සරය තුල සෑම වෙබ් අඩවියකට අදාල කුකීස් ලයිස්තුවක් ඇති අතර එම දත්ත වෙබ් අඩවියෙන් වෙබ් අඩවියට පෞද්ගලිකය පොදුවේ එම දත්ත නැරබීමට නොලැබීම නිසා malicious වෙබ් අඩවි වලින් සිදුවන සැසි සොරකම් කිරීමෙන් ඔබව ආරක්ෂා කරයි.

බ්‍රව්සර් කුකිස් වල ඇති ප්‍රයෝජන

කුකීස් වල ප්‍රයෝජන දහස් ගණනක් ති‍බෙනවා. කුකීස් නොමැතිව ඔබට හොද අන්තර්ජාල අත්දැකීම් නොලැබෙනු ඇත.ඔබ ගැන මතක තබා ගැනීමට හා හදුනා ගැනීමට වෙබ් අඩවි කුකීස් භාවිතා කරන අතර ඔබ ප්‍රිය කරන සේවාවන් ලබා දීමට ඔවුන් කුකීස් භාවිතා කරනවා.

උදාහරණයක් ගතහොත් ඔබ Ebay වැනි වෙබ් අඩවියක ‍භාන්ඩ මිලදී ගන්න විට ඔබ තෝරණ ලද භාන්ඩ වලට සමාන වන වෙනත් භාන්ඩ පෙන්වීම වැනිදේ මේ හරහා සිදු කරනවා.

බ්‍රව්සර් කුකිස් වල ඇති අයහපත් ලක්ෂණ

අන්තර්ජාල නිදහස සීමා වීමට ප්‍රදානම හේතුවක් තමා මේ කුකීස්. ඔබ අන්තර්ජාලයේ නිතරම මෝටර් රථ ගැන සොයන පුද්ගයෙක් නම් ඔබ පිවිසෙන සියලු වෙබ් අඩවි තුල මෝටර් රථ දැන්වීම් දර්ශණය වීම සිදුවන්නේ මේ හරහා. ඔබ වෙබ් අඩවි තුලට පිවිසෙන විට දැන්වීම් කරුවන් ඔබව ලුහුබැදීමට කුකියක් ඔබගේ බ්‍රවුසරය මත තැන්පත් කර ඔබ අන්තර්ජාලයේ සොයන දේ නිරීක්ෂණය කර දැන්වීම් ලබාදීම සිදුකරයි. එමෙන්ම එම දත්ත වෙනත් පාර්ශව වලට ලබාදීමද සිදුකරනවා.

මෙම තත්වය වලක්වා ගැනීමට ඔබට කුකීස් නිතරම මකා දැමිය හැකි වුවත් එවිට වෙබ් අඩවි වල පිවිසුම් හා දත්තද ඉවත් වීම නිසා යම් කිසි අවාසිදායක තත්වයක් ඇති වේ.