තායිවානයේ පරිගණක නිශ්පාදන ආයතනයක් වන Acer සමාගමට Ransomware ප්‍රහාරයක් එල්ලවී ඇති අතර එහිදී හැකර්වරුන් ‌ඩොලර් මිලියන 50 ක මුදලක් කප්පම් වශයෙන් ඉල්ලා ඇත. එය ඉතිහාසයේ දැවැන්තම සයිබර් කප්පම් මුදලයි.

Image : Beebom

Bleeping Computer පවසන ආකාරයට හැකර්වරු මූල්‍ය පැතුරුම්පත්, බැංකු ශේෂයන් සහ බැංකු සන්නිවේදනයන් ඇතුළත් විස්තර හැකර්වරුන්ට නතුවී ඇත. රෙවිල් නම් කල්ලිය විසින් මෙම ප්‍රහාරය සිදුකර ඇති බවට නිවේදනයක් හැකරුවරුන් සපයා ඇත. මෙම තත්වයට හේතුවී ඇත්තේ microsoft Server තුල ඇතිවූ දුර්වලතාවයක් බව හදුනාගන ඇත.

Image : Beebom

මීට මාස කිහිපයකට පෙර සිටම මෙම අසාමාන්‍ය තත්වය තායිවාන සයිබර් ආරක්ෂණ බලධාරීන්  වෙත දක්නට ලැබී ඇති නිසාවෙන් තායිවාන බලධාරීන් ඒ පිළිබදව Acer වෙත දන්වාතිබූ බවත් එයට ප්‍රතිචාරයක් නොලැබුනු බවත් නිවේදනය කරයි.  Microsoft Server වල ඇති දුර්වලතා හේතු කොටගෙන මේ වන විට  විවිධ හැකින් කණ්ඩායම් පහක් ප්‍රහාර එල්ලකිරීමට සූදානමින් සිටින බව අණාවරනය වීමත් සමග Microsoft ම‌ෙම දුර්වලතා නිරාකරණය කිරීමට පියවර ගනිමින් සිටියි.

Via : Beebom , tribuneindia