ස්මාර්ට් දුරකතන ආගමනයත් සමග පසුබෑමකට ලක්වූ BlackBerry සමාගමේ ජංගම දුරතකන නිශ්පාදනය හා අලෙවිය පසුගිය වසර කිහිපය ඇතුලත විශාල වශයෙන් බිදවැටීමට ලක්වුනා.OnwardMobility සහ චීනයේ FIH Mobile ආයතන සතු BlackBerry සන්නාමය නැවත් 5G තාක්ෂණයෙන් ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් දුරකථනයක් එළිදැක්වීමට තීරණය කර තිබෙනව‍ා.

මෙතෙක් කලක් BlackBerry සන්නාමයෙන් දුරකතන නිශ්පාදනය කරන ලද TCL සමූහය විසින් නිශ්පාදනයන් හදුන්වා දුන්නද ඒවා එතරම් සාර්ථකත්වයක් පෙන්වූ බවක් දක්නට නොවීය. එම තත්වය හමුවේ TCL මෙම මස අවසානයේදී BlackBerry සන්නාමය‍ෙන් ඉවත්වීමට තීරණය කරනු ලැබීය.

නව BlackBerry ජංගම දුරකතනය ගැන අදහස් දක්වමින් එම ආයතනය කියා සිටින්නේ එය පරිශීලකයන්ගේ දත්ත ආරක්ශාකරමින් ප‍ෞද්ගලිකත්වයට මුල්තැනදෙන නිශ්පාදනයක් වනු ඇතිබවයි.

2013වන තෙක් ඇමරිකාවේ විශාලතම දුරකතන නිශ්පාදකයා වූ BlackBerry සමාගම මේ වන විට ජංගමදුරකතන වෙළදපොලේ අසාර්ථකවූ සන්නාමයක්. නමුත්.මෙම පුවත BlackBerry සන්නාමයට ආදරය කරන්නන්ට සතුටුදායක පුවතක් වනු ඇත.