නව Facebook Page layout තුලින් Like විශේෂාංගය විශාල ලෙස වෙනසකට ලක්වී ඇත. දැන් , ප්‍රසිද්ධ පුද්ගලයින්ගේ පිටු තුල අනුගාමිකයින් (followers) පමණක් පෙන්නුම් කරයි.ජනවාරි 7 වන බ්‍රහස්පතින්දා සිට,spammy content ඉවත්කිරීම සදහා නව වැඩපිලිවෙලක් ඇතුලත් කර ඇත.

Photo : Facebook

සමාගම මෙම වෙනස සිදුකර ඇත්තේ මිනිසුන් ඔවුන්ගේ ප්‍රියතම පිටු සමඟ සම්බන්ධ වන ආකාරය සරල කිරීම සඳහා ය.Like මෙන් නොව Follow සංඛ්‍යාව යනු පිටුවක ප්‍රභල බව මනාවට පෙන්විය හැකි සාධකයක් බව Facebook සමාගමේ ප්‍රකාශනයේ ඔවුන් සදහන් කර ඇත.‌

මෙම අංගය සක්‍රීය කර ඇත්තේ නළු නිළියන්, නිර්මාණකරුවන්, කතුවරුන් සහ මාධ්‍ය ආයතන වැනි කුඩා පිරිසක් සදහා පමණි.එමෙන්ම මෙම පිටු සදහා තවත් යාවත්කාලීන කිරීම් කිහිපයක් අලුතින් ලබා දී ඇත.

Photo : Facebook
  • නව  layout  පෙනුම පෙරට වඩා පිරිසිදු හා විධිමත් ලෙස පෙනෙන පරිදි නිර්මාණය කර ඇති බැවින් රසිකයින්ට පොදු සහ පෞද්ගලික පැතිකඩ අතර සැරිසැරීම පහසු වනු ඇත. එමනිසා, පිටුවේ ඇති ජෛව තොරතුරු, සටහන් සහ වෙනත් වැදගත් තොරතුරු පැහැදිලිව බැලීමට රසිකයන්ට අවස්ථාව ලබා දීම.
  • පිටු දැන්  conversations  පෙන්වනු ඇත, follow trends , dedicated news feed සමඟ ඔවුන්ගේ රසිකයන් සමඟ සම්බන්ද වීම . දැන්, රසිකයින්ට වෙනත් Celebrity පුද්ගලයින්ගේ නව සම්බන්ධතා යෝජනා කරනු ඇති අතර, public figures සැලකිලිමත් වන ඕනෑම ප්‍රවණතාවක්  මාතෘකාවක් වනු ඇත.
  • දැන් පිටු වලට Q & A සත්කාරකත්වය සැපයිය හැකි අතර අනුගාමිකයින්ට ඕනෑම විශේෂිත මාතෘකාවක් පිළිබඳව ප්‍රශ්න ඇසීමට පුළුවන. පිටුව ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු සපයන විට, එය අනුගාමිකයින්ට ස්වයිප් කර කියවිය හැකි ප්‍රශ්න එකතුවක් බවට පත්වේ.

එමෙන්ම Facebook මේ සමග තවත් ආරක්ෂිත පියවර කිහිපයක් වැඩි දියුණු කිරීමට ලක්කර ඇත.hate speech,ප්‍රචණ්ඩත්වය, ලිංගික, අයාචිත අන්තර්ගතය සහ ව්‍යාජත්වය හඳුනා ගැනීම සඳහා ෆේස්බුක් සිය කෘතිම බුද්ධිය (AI) වැඩි දියුණු කර ඇත.

Via - Facebook