චීනයේ සෙවුම් යන්ත්‍ර දැවැන්තයෙකු මෙන්ම AI තාක්ශණයේ දැවැන්තයෙකු වන Baidu සමාගම තමන්ගේම විදුලි වාහාන නිශ්පාදනය සදහා සැලසුම් කරමින් සිටියි.මේ සදහා වෙනත් මෝටර් රථ සමාගම් සමග ඔවුන් සාකච්ඡා පසුගිය දිනවලදී පවත්වා ඇත. දැන් නවීන ස්මාර්ට් මෝටර් රථ නිශ්පාදනයේ නවතම තරගකරුවා බවට Baidu පත්වී ඇත.

සැලසුමට අනුව නිශ්පාදයන් සදහා ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම්, ස්වයංක්‍රීය පද්දති Baidu නිපදවන අතර වෙනත් ‌‌භෞතික උපාංග නිශ්පාදය කිරීම සදහා ඔවුන් Automobile සමාගමක් කොන්ත්‍රාත්  කරුවෙකු ලෙස තෝරාගනු ඇත.මේ සදහා චීන මෝටර් රථ සමාගම් සමග මූලික මට්ටමේ සාකච්ඡා පවත්වා ඇති බව සමාගමේ ප්‍රකාශකයෙකු නිර්නාමිකව රොයිටර් වෙත පවසා ඇත.

මේ සදහා සාකච්ඡා පවත්වා ඇති සමාගම් අතරින් GAC සමාගම කියා සිටියේ baidu සමග උපාය මාර්ගික හවුල්කාරීත්වයක් ඇති බවත් තවදුරටත් මේ සම්බන්දයෙන් සමාගම් දෙක අතර සාකච්ඡා කරම්න් පවතින බවත්ය.Geely සමාගම පවසන්නේ එවැන්නක් පිළිබදව තමා දැනුවත්ව නොමැති බවයි.

Baidu විසින් 2017 දී Apollo ස්වයංක්‍රිය රියදුරු අංශය ආරම්භකල අතර AI තාක්ශණය Geely, Volkswagen, Toyota, සහ Ford. සමාගම් වෙත සපයනු ලබයි.

Baidu Automated BMW Car

ඉදිරි වසරතුන තුල Baidu සමාගම රියදුන් රහිත Robo Taxi සේවාවන් දියත් කිරීමට තීරණය කර ඇති අතර.එය බීජිං මූලික කරගනිමින් ආරම්භවනු ඇත.එවැනි මෝටර් රථ 5ක් පරික්ෂා කිරීමට මෑතකදී රජයේ අවසරය ඔවුන්ට හිමිවිය. සෙවුම් යන්ත්‍රයක් ලෙස ව්‍යාපාර ආකෘතියක් ඇති Baidu සමාගමට මෙමගින් සමාගම විවිධාංගීකරණය කිරීමේ හැකියාව ලැබී ඇත.

Via - Gizmochaina,Reuters