පරිගණකයක් තෝරා ගැනීමේදී වැදගත් වන CPU Cache

Articles Jul 29, 2020

පරිගණකයක් මිලදීගැනීමේදී සැලකිලිමත් විය යුතුම සාධකයක් ලෙස CPU Cache සැලකිය හැකියි.පරිගණකයේ වැඩකිරීමේ හැකියාව සහ මිල තීරණය කරන ප්‍රමුඛතම සාදකයක් ලෙසත්  CPU Cache හදුනාගත හැකියි.කෙසේ වෙතත් මධ්‍යසැකසුම් ඒකක ගැන කතා කරන විට ඔබ අසා ඇති Cache Memory ධාරිතාවන් ගැන. අපි දැන් දැනගනිමු මේ CPU Cache වල වැදගත් කම ගැන.

මොකක්ද මේ CPU Cache කියන්නේ ?

ඔබ දන්නා ආකාරයට පරිගණකයක මතකයන් කිහිපයක්ම තිබේ . ඒ අතරින් සසම්භාවී ප්‍රවේශ මතකය (RAM) මේ අතරින් ඔබ හොදින්ම දන්නා මතකයයි. අප මේ කතාකරන CPU Cache   සසම්භාවී ප්‍රවේශ මතකයට වඩා වේගවත් මතකයකි. පරිගණකයේ මධ්‍යසැකසුම් ඒකකය තුල මෙම මතකයන් පිහිටා ඇති අතර මෙය කොටස් කිහිපයකින් සමන්විත වේ. දැනට පරිගණක තුල L1,L2,L3 ලෙස ම‍ෙම මතකයන් පවතින අතර intel සමාගම L4 මතකයක් පරීක්ෂණ මට්ටමෙන් ලබා දී ඇත. මෙහි ධාරිතාවන් 150KB සිට 125 MB ප්‍රමාණයන්ගෙන් සමන්විතය. CPU Cache  ධාරිතාවන් ඉහල යන විට පරිගණකයේ ‍වේගය මෙන්ම වටිනාකමත් ඉහල යයි.

CPU Cache  ක්‍රියා කරන්නේ කෙසේද?

පරිගණක වැඩසටහනක් ක්‍රියාකරන විට ප්‍රථමයෙන්ම පරිගණක වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරීමේ උපදෙස් primary ධාරිතාවක් තුලින් CPU වෙත ගමන් කල යුතුය. එම අවස්ථාවේ මතක ධූරාවලියක් ක්‍රියාත්මක ‍වේ.

දත්ත මුලින්ම RAM එකක් තුලින් CPU වෙත ගමන් කරයි. CPU Cache මතකය අවශ්‍ය වන්නේ මේ අවස්ථාවේදීය. Ram සහ CPU අතර සම්බන්දතාවය පහසු කරවීම මෙහි ප්‍රධානතම කාර්යයි.

L1, L2, and L3

CPU cache මට්ටම් L1, L2, සහ L3 ලෙස කොටස් කිහිපයකට බෙදා ඇත. මෙය වේගය අනුව පෙලගස්වා තිබේ .

මෙම මතක අතරින් L1 යනු වේගවත්ම මතකයයි. සමාන්‍යයෙන් හොද තත්වයේ පරිගණකයක 256KB පමණ ධාරිතාවක් ක්‍රියාත්මක වෙයි. නමුත් වර්ථමානයේ 1MB ප්‍රමාණයන්ගෙන් මෙම මතකය අඩංගු CPU නිපදවයි. L1 මතකය instruction cache සහ data cache ලෙස කොටස් දෙකකට බෙදී යයි.

L2 යනු L1 මතකයට වඩා තරමක් මන්දගාමී මතකයයි.එහි විශාලත්වය සාමාන්‍යයෙන් 256KB සිට 8MB දක්වා වෙනස් වේ. L2 Cache CPU සදහා යොමුවන දත්ත තාවකාලිකව රදවා තබා ගනී.

L3 යනු වේගය අඩුම මතකයයි.එය 3MB සිට 50MB වැනි ධාරිතාවයකින් යුක්තය සමාන්‍යයෙන් හොද තත්වයේ පරිගණකයක  6MB ධාරිතාවයකින් යුතු L3 මතකයක් පවතියි.

පරිගණකය වේගවත් වීමට Cache Memory ඉතාමත් වැදගත්වන අතර පරිගණකයක් තෝරාගැනීමේදී ඔබ මේ සම්බන්දවත් සලකා බැලිය යුතුය.

Tags

Great! You've successfully subscribed.
Great! Next, complete checkout for full access.
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.