පසුගිය දිනවලදී එක්සත් ජනපද තොරතුරු තාක්ශණ සමාගමක්වන SolarWinds වෙත රුසියානු රජයේ සයිබර් ප්‍රහාරයක් එල්ලවිය. SolarWinds යනු තොරතුරු පද්දති කළමණාකරන ආයතනයක් වන අතර සමාගම් 300,000 පමණ සේවය ලබාගන්නවා.

ඒ අනුව ඇමරිකානු ආරක්ෂක දෙපාර්තුමේන්තුව,එක්සත් ජනපද භාණ්ඩාගාරය,බලශක්ති දෙපාර්තමේන්තුව ආදී රජයේ ආයතනවෙත මෙම Malware එක ඇතුලු වී ඇත.SolarWind සේවාව ලබා ගන්නා ආයතන සියල්ලම එකින් එක පරීක්ෂාව සිදුකරන අතර හානිය තවමත් ගණනය කරමින් පවතී. අද පෙරවරුවේ නිකුත් කරන ලද The Wall Street Journal වාර්ථාවකට අනුව මෙම Malware එක විශාල තාක්ෂණික සමාගම් රැසකටද ඇතුල්වී ඇති බව තහවුරු වී ඇත.

Image:yahoo.com

Cisco, Intel, Nvidia, Belkin සහ VMware සමාගම් සියල්ලටම මෙම වෛරසය ඇතුල්වී ඇති අතර එම දුර්වලතාවය ඇති මෘදුකාංගය භාවිතාකරන සමාගම් 18,000 පමණක් ඇති බව SolarWinds සමාගම  අවධාරණය කර සිටියි.මෙම Hack කිරීම් දැනට මාස ගණනක සිට සිදුවෙමින් පවතී.

එමෙන්ම මෙම ගැටලුව විසදීමේදී විමර්ෂකයින්ට දැනගන්නට ලැබුනේ තවත් අනවසර කණ්ඩායමක්ද මෙම පද්දතිවලට අනවසරයෙන් ඇතුල්වී ඇති බවයි.අනාගත සැලසුම් හා සේවක,පාරිභෝගික තොරතුරු ලබාගෙන විකිණීම හා කප්පම් ගැනීමේ අරමුණින් මෙම ප්‍රහාරයන් සිදුවේ.

Via-Thevarge