ගිණිගැනීමක් හේතුවෙන් OVH Strasbourg Data Center (SBG 2) සම්පූර්ණයෙන්ම විනාශවෙයි

News Mar 11, 2021

OVH යනු යුරෝපයේ විශාලතම Cloud  සැපයුම්කරු වන අතර ලෝකයේ තුන්වන විශාලතම Webhosting  සමාගමයි. බදදා (10) අලුයම ඇතිවූ ගින්නක් හේතුවෙන් OVH Strasbourg Data Center හි දෙවන කොටස වන (SBG2) සම්පූර්ණයෙන්ම විනාශයට පත්වී ඇති අතර SBG 1 හි කොටසකටද හානිවී ඇත. SBG 3 හි ups පද්දතියටද බලපෑමක් ඇතිවී ඇත.

හානියෙන් කිසිදු සේවකයෙකුට හානිසිදුවී නොමැතිබව OVH සමාගම නිවේදනය කර ඇත. නමුත් ගින්න පැතිරෙන අවස්ථාවේ සම්පූර්ණ SBG 1 , SBG 2 , SBG 3 , SBG 4 බිදවැටි තිබූ අතර වෙබ් අඩවි විශාල ප්‍රමාණයක් බිදවැටී ඇත (Rust Game ,WP Rocket, Piwigo හා Imagify)  එමෙන්ම වීඩියෝ Game සේවාවන් කිහිපයක්ම බිදවැටීමට ලක්වී ඇත. මේ වන විට ගින්න නවතාදමා තිබුනත් SBG 2 හා SBG 3 හි සේවාවන් සම්පූර්ණයෙන්ම නවතා දමා ඇත. OVH හි නිර්මාතෘ Octave Klaba පවසන්නේ ඇතැම් දත්ත නැවත ලබාගත න‌ොහැකි ලෙස විනාශවී ඇති බවයි. මේ නිසා ඇතැම් වෙබ් අඩවි Backup නොමැතිව දැඩි අර්බුදකාරී තත්වයකට මුහුණ දී ඇත.

OVH සිය සේවාවන් බහුතරයක් යථාතත්වයට ගනිමින් සිටින අතර 15 වෙනිදා වන තෙක් SBG 3 සේවා ලබානොදෙන බව ඔවුන් පවසයි. SBG 4 මේ වන විට ධාවනය වෙමින් පවතින බව OVH වෙබ් අඩවිට සදහන් කරයි. ovh හි Data center 27 න් විශාල කොටසක් යුරෝපය පුරා පැතිරී පවතී.ගින්න නිසා ovh සේවාවන් අඩු ජවයකින් ක්‍රියාත්මක වන බව සමාගම සදහන් කරයි.

SBG 4 Fine
Microsoft දිය යට data center අත්හදා බැලීම සාර්ථක වූ බව අනාවරණය කරයි
Banzgeek is a Sri Lankan technology news website. It is one of the leading technology Tutorials And News Blog websites in Sri Lanka powered by Sinhala language.Although it aims to provide technical articles and provide free IT knowledge, today even technical news is published in Sinhala.

Tags

Madusanka Ranathunga

I will write fresh about technology. Stay connected with me

Great! You've successfully subscribed.
Great! Next, complete checkout for full access.
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.