ගූගල් විසින් පරිශීලකයින්ගේ තොරතුරු ඇතුලත් කර එම තොරතුරු සෙවුම් ප්‍රතිථලවල දර්ශණය කිරීමට හැකිවන ලෙස නව  people cards පහසුකමක් ලබාදීමට කටයුතු කර ති‍බෙනව‍ා.මෙමගින් පරිශීලකයන්හට තමන්ගේ රැකිය‍ාව , සමාජ මාධ්‍ය ගිණුම් ආදිය පහසුවෙන් ලෝකයට පෙන්වීමට හැකියාව ලැබී තිබෙනබවයි එම සමාගම නිවේදනය කරන්නේ.

මෙම පහසුකම දැනට ඉන්දිය‍ාවතුල පමණක් පරික්ෂ‍ාකරමින් පවතින අතර ඉදිරියේදී ලබාදෙන රටවල් පිළිබදව තවමත් ගූගල් විසින් දැනුම් දී නොමැත.කෙසේ වෙතත් ගූගල් හි මෙම පහසුකම මගින් සංවේදී දත්ත ප්‍රසිද්ද වීම ගැන ජනතා ජනතාවගේ අදහස නම් එතරම් සුභවාදී එකක් නෙවෙයි.එමෙන්ම මෙමගින් ව්‍යාජ ක‍ාඩ්පතක් උවත් නිර්මාණය කිරීමේ හැකිය‍‍ාව පවතින බැවින් සැබවින්ම මෙය ‍Privacy පිළිබද සැලකිය යුතු කාරණයකි.

Google ට කරන්න බැරි ඒත් DuckDuckGo කරන වැඩ
DuckduckGO [https://duckduckgo.com/] සෙවුම් යන්ත්‍රය මේවන විට සීග්‍රයෙන්‍අන්තර්ජාල පෞද්ගලිකත්වයට මුල් තැන දෙන ජනතාව අතර ජනප්‍රිය වන සෙවුම් වෙබ්අඩවියක්.ඒ වගේම Google ආයතනයට වඩා සියදහස් ගුණයකින් ඉදිරියෙන් සිටින සෙවුම්යන්ත්‍රයක් .මේ ලිපියෙන් කතා කරන්නේ Google ට කරන්න බැරි ඒත් DuckDuckGo[https://duckduckgo.com/…

මෙම පහසුකම අවශ්‍ය පුද්ගලින්ට ගූගල් ගිනුමෙන් ලොග්වී “add me to search” ලෙස සර්ච් කිරීම මගින් ම‍ෙම පහසුකම සදහා ගිණුමක් නිර්මාණය කරගැනීමේ හැකියාව නුදුරේදීම ලැබෙනු ඇත.