ගූගල් සමාගම ලබාගත් නවතම පේටන්ට් බලපත්‍රය මගින් පරිශීලකයින්ට ස්මාර්ට් ජංගම දුරකතනයක් නොමැතිව උවත් සෙල්ෆි ඡායාරූප ලබාගත හැකිය.ඒ සදහා ස්මාර්ට් මුද්දක් නිශ්පාදනයට අවශ්‍ය බලපත්‍රය 2019 වසරේදී සමාගම ඉල්ලුම් කර ඇති අතර පසුගිය දිනක එම අවසරය google වෙත ලැබුන බව ඡාත්‍යන්තර මාධ්‍ය සදහන් කලා.

Credit: Google/USPTO

පේටන්ට් විස්තරයට අනුව එය කැමරාවක් සහිත මුදුවක් වන අතර.එම උපාංගයට පහත සදහන් අංගයන් ඇතුලත් බව සදහන්වේ.

A processor(to process, coordinate, transmit data)
An input device(button/joystick/touch sensor/lever/dial)
An optical sensor(Normal/autofocus camera- to capture images)
Transmitter(Transmit the image to an external device- Wireless)
Power Source(Optional- battery/fuel cells/ultra-capacitor)- to power processor, transmitter & autofocus camera.
An indicator(light source/speaker/haptic feedback device)

මීට අමතරව මෙම උපාංගය සදහා තිරයක් අවශ්‍ය උවත් මෙහි දර්ශණ ලබාගැනීම සදහා ගූගල් විසින් Smart Glass උපාංගයක් ලබාදීමට නියමිතයි.ගූගල් නිවේදනය කරන ආකාරයට මෙම ස්මාර්ට් මුදුව කොටස් දෙකකින් සමන්වියි. එකක් කැමරාව සදහාත් අනෙක ආදාන උපාංගය සදහාත්ය.එමෙන්ම මෙම උපාංගය ඔනෑම පරිශීලකයෙකුගේ ඇගිල්ලක් සදහා නම්‍යශීලි වන ලෙස නිපදවා තිබෙන අතර විවිධ ප්‍රමාණයේ ඇගිලි සදහා එය පැලදිය හැකිය.

Credit: Google/USPTO

මෙම මුදුව මගින් පරිශීලකයාට විවිධ මට්ටම් වල පීඩනයන් අනුව භාවිතා කල හැකි අතර එයට වෙනත් ස්මාර්ට් උපාංගයක් හෝ පරිගණකයක් සමග ක්‍රියාකරවිය හැකිය.එමෙන්ම ස්මාර්ට් ග්ලාස් මගින් දර්ශණ සජීවීවම නිරීක්ශණය කල හැකිය. උපාංග අතර සම්බන්දය ඇති කිරීම සදහා සදහා wired, Wi-Fi, WiMax, Bluetooth තාක්ශණයන් භාවිතා කල හැකිය.

Secondary wearable device(HUD)

Credit: Google/USPTO

මෙහි දෙවන උපාංගය ලෙස (hud) ස්මාර්ට් කණ්නාඩි යුගලයක් හෝ Heads Up Display එකක් භාවිතා විය හැකි බවට සමාගම අනාවරණය කරන අතර  එය හෙල්මටයක් උවත් විය හැකි බවට ගූගල් ඉගිපළකර සිටිනවා.කෙසේ වෙතත් මෙය සිත්ගන්නා සුලු උපාංගයක් වන අතර අනාගතයේදී එය යථාර්තයක් බවට පත්වනු ඇත.

via - Gizmochina