ගූගල් ඉමේජ් යනු තවදුරටත් නිදහස් නොමිලේ සපයන සේවාවක් නොවේ.2021 ජූනි මාසයේ සිට තවදුරටත් නොමිලේ අසීමිත ඉඩකඩක් ලබානොදෙන බව එම සමාගම නිවේදනය කර තිබේ.ඔබ ගන්නා සියලුම ඡායාරූපවල ධාරිතාව ඔබගේ drive ධාරිතාව තුලටම ඇතුලත්වනු ඇත.ඒ අනුව ඔබට තවදුරටත් ඉඩකඩක් අවශ්‍ය නම් Google One දායකත්වයක් මිලදී ගැනීම අනිවාර්ය වේ.(මසකට රු 300.00 සිට ඉහලට) නමුත් 2021 ජූනි මාසය වන විට ගබඩාකර ඇති ඡායාරූප සදහා මෙය අදාල නොවේ.

unlimited storage  ලබාදීම මගින් සමාගමට විශාල පාඩුවක් සිදුවන බවත්.මේවන විට පරිශීලකයින් සතියකට බිලියන 28 ඡායාරූප උඩුගත කරන බවත් ගූගල් සර්වර්තුල මේවන විට ට්‍රිලියන 4 ඡායාරූප එකතුව ඇති බවත් .ගූගල් photos නිශ්පාදන නායක David Lieb  පවසා ඇත.

නමුත් Pixel දුරකතන පරිශීලකයින්ට ජූනි සීමාකිරීමෙන් පසුව උවත් අසීමිත ලෙස මෙය භාවිතාකල හැකිබව සමාගම නිවේදනය කරයි.එමෙන්ම වර්ථමාන පරිශීලකයින්ට අනවශ්‍ය ඡායාරූප මකාදැමීමට හා ඉඩකඩ කළමණාකරණය සදහා අලුත් මෙවලම් හදුන්වාදීමටද ඔවුන් තීරණය කර ඇත.එමෙන්ම ඔබේ ගිණුම වසරදෙකකට වඩා අක්‍රීයනම් ඔබගේ සියලුම ඡායාරූප මකාදමන බවටද සමාගම අනතුරු අගවයි.

Google Docs, Sheets, Slides, Drawings, Forms  සහ Jamboard  දත්තයන්ද පොදු ධාරිතාව යටතට ගන්නා අතර ඔබට සියල්ල සිදුකිරීමට නොමිලේ හිමිවන්නේ 15 GB ධාරිතාවක් පමණි. නවීන දුරකතන වලින් ගන්නා ලද ජායාරූප වල ඇති විශාල ධාරිතාවය අනුව මෙය පුදුම විය යුතු දෙයක් නොවේ.කෙසේ වෙතත් මෙය පරිශීලකයින් ගූගල් වෙතින් ඉවත්ව වෙනත් තරගකරුවන් වෙත යොමුවීමට විශේෂ හේතුවක් වී ඇත.