ගූගල් ස‌ෙවිම් යන්ත්‍රය එහි පරිශීලක අත්දැකීම් වැඩිදියුණු කිරීම හා නව පහසුකම් හදුන්වා දීම නිරන්තරයෙන් සිදුකරනු ලබයි. මෑතකදී ගූගල් සදහා darkmode ඇතුලු නව පහසුකම් කිහිපයක්ම එකතු විය. දැන් google භෞතික විද්‍යාව, රසායන විද්‍යාව සහ ගණිතය සඳහා උපකාරී වන නව පහසුකම් කිහිපයක් ලබාදී ඇත. ‌

image:beebom

මේ සදහා Byju’s, Toppr, Chegg, Kahoot, BBC Bitesize ආදී වෙබ් අඩවිවල සහය ලබාගෙන ඇත. මේ මගින් ගූගල් පරිශීලකයන්ට Knowledge පැනලයේ සිට සියලුම ගැටලු සදහා විසදුම් ලබාගත හැකිය එමෙන්ම එම කවුලුව තුළම වීඩියෝ, පොත් සහ කැල්කියුලේටර සඳහා අමතර ටැබ් ඔබට විවෘත කල හැකිය.‌‌

image:beebom

මෙම පහසුකම Desktop මෙන්ම Android සහ IOS පෙනුම් සදහාත් ලබාගත හැකි අතර AR වැනි දියුණු පහසුකම් මගින් වඩා හොදින් අධ්‍යන කටයුතු කිරීමේ හැකියාව පවතී.මෙම පහසුකම් දැනට ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් පමණක් ලබාදී ඇත නමුත් ඉදිරි සති කිහිපය තුළ වෙනත් භාෂාවන් සදහාත් සහය දක්වන බව සමාගම සදහන් කරයි. එමෙන්ම ගුරුවරුන් සදහා දුරස්ථ ඉගැන්වීමේ ක්‍රියාවලිය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා මෙම නව පහසුකම් උපයෝගී කරගත හැකිය.

Via:Beebom / Google / Getty images