අන්තර්ජාලයේ ඇති වෙබ් අඩවිවල ලිපින http:// (Hyper text Transfer Protocol )ලෙස ආරම්භවනවා ඔබ දැනටමත් දැක ඇති.ඒ වගේම බහුතරයක් වෙබ් අඩවිවල https:// ( Hyper text Transfer Protocol Secure) භාවිතා කරමින් ඔබට වෙබ් පිටුව දර්ශණය වනවා ඔබ දැක ඇති. මේ අමතර “S” අකුර සහ එහින් ඔබට හිමිවන වාසි ගැනයි මේ විශේෂාංගය තුලින් අපි කතාකරන්නේ.

මේ “s” අකුරින් සදහන් කරන්නේ ඔබට අදාල වෙබ් අඩවිය සමග ආරක්ෂිතව ගණුදෙනු කල හැකි බවයි. ඒ කියන්නේ ඕනෑම දත්තයක් වෙබ් අඩවියට ආරක්ෂිතව ඇතුලත් කරන්න හැකියාව ඔබට තිබෙනවා. මේ වැඩේට බලය ලැබෙන ‍තාක්ෂණයට අපි කියනවා SSL කියල. (Secure Sockets Layer) ‍ ඇතැම් වෙබ් අඩවිවල පරිශීලකයන් දත්ත ඇතුල්කරනවා හැකර්වරුන් නිරීක්ෂණය කරනවා එවැනි අවස්ථාවක පරිශීලකයා ගණුදෙනු කරන්නේ SSL භාවිතාකරන වෙබ් අඩවියක් සමග නෙවෙයි නම් හැකර්වරුන් පරිශීලකයගේ පාස්වර්ඩ්,Credit Card වගේ සියුම් දත්ත හොරකම්කරනවා. නමුත් SSI භාවිතයේදී පරිශීලක දත්ත ගුප්ත කේතනය කර වෙබ් සර්වරයට යොමුකරනවා.

දත්ත ගුප්තකේතනය වන ආකාරය

වෙබ් බ්‍රවුසරයට ඔබ දත්තයක් ඇතුල් කලවිට අදාල දත්තය කිසිවෙකුට කියවිය නොහැකි රහස් භාෂාවකට පරිවර්තනය කරනවා. ඉන්පසුව දත්තය නැවත මුල්තත්වයට ප්‍රතිකේතනය (Decryption) කරන්න යතුරක් අවශ්‍යවනවා අදාල යතුර සර්වරය හා බ්‍රවුසරය අතර අදාල ස්ථානවල පමණක් පවතින අතර භාහිර පාර්ශවයකට යොමුකරන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔබ කුමන දත්තයක් ඇතුල් කරත් SSL මගින් කේතනය කරනවා .එමනිසා කේතනය කරන ලද දත්තය හැකර්වරුන් අතට පත්වුවත් ඔවුන්ට එම දත්ත ප්‍රතිකේතනය (Decryption) කිරීමට හැකියාවක් නැහැ. එලෙස ඔබේ දත්ත අන්තර්ජාලය තුල ආරක්ෂිත වනවා.

ඔබ Hi ! ලෙස දත්තයක් යොමුකරහොත් බ්‍රවුසරය එය #[email protected]#%^363^ ලෙස රහස් භාෂාවකට කේතනය කරනවා ඉන් පසුව එය වෙබ් සර්වරයට යැවුණුපසු එය ප්‍රතිකේතය කරනවා නැවතත් Hi ! ලෙස.

SSL ක්‍රියාත්මක නොමැති විට
ssl ක්‍රියාත්මක විට

මේ ආකාරයට [email protected]#%^363^ දත්තය හැකර් අතට පත් වුවත් එය යතුරක් නොමැති නිසා Hi ! ලෙස හැකර්වරුන්ට හදුනාගත නොහැකියි. මේවන විට වෙබ්අඩවි වලින් 99% වෙබ් අඩවි SSI භාවිතා කරනවා. ඇතැම් වෙබ් බ්‍රවුසර් විසින් Https:// ක්‍රියාත්මක නොවන වෙබ් අඩවිවලට පිවිසීමද අවහිර කර තිබෙන නමුත් ඇතැම් අවස්ථා වලදී පිවිසුම් ලබාදෙනවා.

ON SSL
OFF SSL