රිය පැදවීම පහසුකරගැනීම සදහාම අරමුණු කරගත් ස්මාර්ට් විසදුම් කිහිපයක් හදුන්වාදීම මගින් Huawei වසර ගනනාවක සිට කර්මාන්තයේ ක්‍රියාකාරීයෙකු ලෙස නම්දරා තිබේ. පසුගිය කාලයේදී අනාවරණය වී ඇත්තේ සමාගම විද්‍යුත් වාහාන වෙළඳපොළට පූර්ණ වශයෙන්ම පිවිසීමට කටයුතු කර ඇති බවයි. මෙම පියවර එක්සත් ජනපද තහනමේ බලපෑම අඩුකිරීමේ උත්සහයක් බවට සදහන් වේ. Huawei වලට අදාළ “විදුලි ධාවක පද්ධතියක්, පවර්ට්‍රේන් සහ විදුලි වාහන” යන මාතෘකා යටතේ ගොනු කරන ලද පේටන්ට් බලපත්‍ර දෙකක් මාධ්‍යට අනාවරණය වී ඇත.

Image : Gizmochaina

CN112436747A යටතේ ඇති මෙම පේටන්ට් බලපත්‍ර විස්තරයෙන් පෙනී යන්නේ මෙම යෙදුම විද්‍යුත් පරිපථවල තාක්ෂණික ක්ෂේත්‍රයට සම්බන්ධ වන විදුලි ධාවක පද්ධතියක්, පවර්ට්‍රේන් සහ විදුලි වාහනයක් සදහා ලබාගෙන ඇති බවයි.

Image : Gizmochaina

CN112436779A යෙදුම් අංකය සහිත දෙවන පේටන්ට් බලපත්‍රය විදුලි ඩ්‍රයිව් පද්ධතියක්, පවර්ට්‍රේන් සහ විදුලි වාහනයක් සඳහා වන අතර එය බලශක්ති ඉලෙක්ට්‍රොනික තාක්ෂණ ක්ෂේත්‍රයට අදාලව නිකුත් කර ඇත.

Image:behance.net

මෙම තාක්ෂණ කාරණාවලින් අපට පැහැදිලි වන්නේ Huawei සමාගම Electric vehicles නිපදවීමට සූදානම් බවය. නමුත් Huawei එතරම් ඉක්මනින් මේ සදහා කටයුතු නොකරනු ඇත.

Via :Gizmochaina , behance