ඉන්දියාව Aliexpress හා තවත් චීන යෙදුම් 43ක් තහනම් කරයි.

News Nov 25, 2020

ඉන්දියාව රටතුල තහනම් කරනලද ලයිස්තුවට තවත් යෙදුම් 43ක් එක් කිරීමෙන් ඉන්දියාව නැවතත් චීනයට බලපෑමක් ඇති කර ති‌බෙනවා.අළුත්ම තහනමට හසුවූ යෙදුම් අතර AliExpress සමූහයද ඇතුලත්ය.ඉන්දියාව චීන යෙදුම් තහනම්කරන ලද හතරවන අවස්ථාව මෙය වන අතර දැන් එය චීන යෙදුම් 267 සදහා බල පා ඇත.මීට පෙර තහනම් කරන ලද සේවාවන් අතරට TikTok, Mi Community, PUBG Mobile, WeChat, Weibo, Xender ඇතුලු ජනප්‍රිය යෙදුම් කිහිපයක් අයත්ය.

Image:regmedia.co.uk

මෙම දැඩි ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට ඉන්දියානු රජය තීරණය කර ඇත්තේ මෙම යෙදුම් තුල බරපතල ආරක්ෂක අවධානම් ඇති වන බව සොයාගැනීමයි.“ඉන්දියාවේ ස්වෛරීභාවයට හා අඛණ්ඩතාවයට අගතිගාමී වන ක්‍රියා, ඉන්දියාව ආරක්ෂා කිරීම, රාජ්‍ය ආරක්ෂාව මහජන සාමය. ”යන කරුණු සලකා මෙම තීරණය රජය විසින් ගෙන ඇති අතර, තොරතුරු තාක්ෂණය තහනම් කිරීමේදී ගනු ලබන ක්‍රියාමාර්ග සඳහා විධිවිධාන සලසා ඇති සක්‍රීය කිරීමේ නීතිය ලෙස 2000 තොරතුරු තාක්ෂණ පනතේ 69 ඒ වගන්තිය සඳහන් කර ඇත.

ඒ අනුව මෙවර යෙදුම් 43 ක් මෙලෙස තහනමට ලක් කර ඇත.

 • AliSuppliers Mobile App
 • Alibaba Workbench
 • AliExpress – Smarter Shopping,
 • Better Living
 • Alipay Cashier
 • Lalamove India – Delivery App
 • Drive with Lalamove India Snack Video
 • CamCard – Business Card Reader
 • CamCard – BCR (Western)
 • Soul- Follow the soul to find you
 • Chinese Social – Free Online Dating Video App & Chat
 • Date in Asia – Dating & Chat For Asian Singles
 • WeDate-Dating App
 • Free dating app-Singol, start your date!
 • Adore App
 • TrulyChinese – Chinese Dating App
 • TrulyAsian – Asian Dating App
 • ChinaLove: dating app for Chinese singles
 • DateMyAge: Chat, Meet, Date Mature Singles Online
 • AsianDate: find Asian singles
 • FlirtWish: chat with singles
 • Guys Only Dating: Gay Chat
 • Tubit: Live Streams
 • WeWorkChina
 • First Love Live- super hot live beauties live online
 • Rela – Lesbian Social Network
 • Cashier Wallet
 • MangoTV
 • MGTV-HunanTV official TV APP
 • WeTV – TV version
 • WeTV – Cdrama, Kdrama&More
 • WeTV Lite
 • Lucky Live-Live Video Streaming App
 • Taobao Live
 • DingTalk
 • Identity V
 • Isoland 2: Ashes of Time
 • BoxStar (Early Access)
 • Heroes Evolved
 • Happy Fish
 • Jellipop Match-Decorate your dream island!
 • Munchkin Match: magic home building
 • Conquista Online II

මෙම තහනමේ විශාලතම බලපෑම එල්ලවී ඇත්තේ ඉන්දියානු වෙළදපොලට විශාල බලපෑමක් ඇති කරනලද Alibaba සමාගමටයි.එමෙන්ම ඩිලිවරි යෙදුම් කිහිපයක්ද මේ නිසා විශාල අසීරුතාවට පත්වී ඇත.

එමෙන්ම කලින් තහනම් කරන ලද කිසිදු යෙදුමක තහනම මේ දක්වා ඉවත්කල නොමැති අතර PUBG යෙදුම නව බලපත්‍රයක් යටතේ දියත් කිරීමට සූදානම් කර ඇත.TikTok, ShareIt, UC Browser, WeChat, CamScanner ඇතුලු තවත් බොහෝ ජනප්‍රිය යෙදුම් ඇතුළුව චීන යෙදුම් 59 ක් තහනම් කරන බව ඉන්දීය රජය මේ වසරේ ජුනි මාසයේදී නිවේදනය කලා.එමෙන්ම සැප්තැම්බර් මාසයේදී තවත් චීන යෙදුම් 118 ක් තහනම් ලයිස්තුවට එක්වුණා ඒ අනුව ඉන්දීයාව තහනම් කරන ලද සමස්ථ චීන යෙදුම් ගණන 220 ක් වනවා.

Tags

Madusanka Ranathunga

I will write fresh about technology. Stay connected with me

Great! You've successfully subscribed.
Great! Next, complete checkout for full access.
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.