නවතම League of Legends spinoff, Netflix Games වෙත පැමිණේ.

Gaming Nov 10, 2021

Riot Forge යනු Riot Games සමාගමෙහි publishing subsidiary ආයතනයකි. Bit. Trip Developer Selection Provides සමඟ සහයෝගීතාවයෙන් League of Legends විශ්වය තුළ කුඩාම, self-contained game එක සඳහා කැපවී, එහි නවතම ක්‍රීඩාව නිවේදනය කළේය Hextech Mayhem: A League of Legends Story.

Hextech Mayhem - A League of Legends Story
In this fast-paced rhythm runner, every action has an explosive reaction and no amount of mayhem is too much. Take on the role of yordle and Hexplosives expert Ziggs as you rampage through the neighborhoods of Piltover.

Hextech Mayhem යනු ඔබ League of Legends චරිත වන Ziggs සහ Heimerdinger සංගීතයේ තාලයට bounce කරන rhythm game එකකි, එමෙන්ම එහිදී මඟ දිගේ city-busting bombs මුදාහරියි. නොවැම්බර් 16 වන දින Switch සහ PC මත ලබා ගැනීමට හැකි අතර, මෙම ක්‍රීඩාව Netflix subscribersලට පසු දිනකදී ලබා ගත හැකි බව වාර්තා වෙයි.

Netflix මෑතකදී නිවේදනය කළේ තම mobile app එකට games add කරන බවයි. නවතම නිවේදන මගින් Netflix වෙත gaming සේවාවක් ලෙස සිත් attractive value proposition එකක් එක් කරන අතරම අනාගතයේදී Netflix වෙතින් අපේක්ෂා කළ හැකි titles කිහිපයක් පිළිබඳව ඉඟි කරන බව හෙලිවෙයි. වෙනත් platform වල සිටින playersලට සතුට හා විනොදය සඳහා ඩොලර් 10ක් ගෙවීමට සිදු වන අතර, Netflix subscribersලට ජංගම දුරකථනයෙන් Hextech Mayhem නොමිලේ ලබාගත හැකි බව වාර්තා වේ.

Hextech Mayhem Netflix Games වෙත පැමිණීම Netflix / Riot partnership එකේ නවතම වර්ධනයයි. මෙම සතියේ, Arcane — League of Legends animated series එකක් Netflix මත පමණක් — positive reviews සමඟින් ආරම්භ විය. Netflix සමාගම නිවේදනය කළේ එහි games දැන් නොවැම්බර් 10 වනදා සිට iOS උපාංගවල ලබා ගත හැකි බවයි.

Via : The Verge

Tags

Movindu Bandara

Along with Tharindu Thilakshana

Proud To Be An Anandian ❤

Great! You've successfully subscribed.
Great! Next, complete checkout for full access.
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.