මෑතකදී ඉන්දියාව පදනම්කරගනිමින් LG නව ස්මාර්ට් දුරකතන කිහිපයක් දියත් කිරීමෙන් පසු LG සමාගම සිය Smartphone අංශය විකුණාදැමීමට අදහස් කලද කිසිදු ගැණුම්කරුවෙකු ඒ සදහා ඉදිරිපත් නොවීම නිසා ඔවුන් එම අංශය වසා දැමීමේ තීරණයක සිටියි. නිශ්පාදන සම්පූර්ණයෙන්ම නවතා දමා ඇති අතර අනාගත සැලසුම්ද මේවන විට නවතා දමා ඇත.

LG Electronics සතු Smartphone ව්‍යාපාරය ගෝලීය ස්මාර්ට් දුරකතන වෙළදපොලේ 1% කුඩා කොටසක් නියෝජනය කරයි. එම නිසාවෙන් කිසිදු ගැනුම්කරුවෙකු මේ සදහා ඉදිරිපත් නොවන බව එහි නිලධාරියෙක් මාධ්‍යට පවසා ඇත. Smartphone ව්‍යාපාරය පිළිබදව අවසන් තීරණය ලබන මස අගදී ගනුලබන බව සමාගම් අභ්‍යන්තරය පවසයි.

Image:androidcentral.com

මෑතකදී සිය Smartphone අංශයම Vingroup JSC හා Volkswagen AG වෙත විකිණීම සදහා සමාගම් අතර සාකච්ඡා ඇතිවුවත් ඒවා නිසි පරිදි සිදුනොවූ බව ඔවුන් පවසයි. සමාගමේ ප්‍රධාන විධායක නිළධාරියා පවසන ආකාරයට එම අංශයේ කිසිදු සේවකයෙකුට රැකියා අහිම් නොවේ ඔවුන් සියලුදෙනාම household appliances (H&A) division ( ගෘහ විදුලි උපකරණ අංශය) , automobile division ( විදුලි වාහාන අංශය), G Energy Solutions department වෙත අනුයුක්ත කරන බව ඔහු පැවසුවා.

LG සහ Qualcomm හවුල්කාරීත්වයෙන් 5G Vehicle Platform නිපදවීම අරඹයි
Banzgeek is a Sri Lankan technology news website. It is one of the leading technology Tutorials And News Blog websites in Sri Lanka powered by Sinhala language.Although it aims to provide technical articles and provide free IT knowledge, today even technical news is published in Sinhala.

Via : XDA , Beebom, attackofthefanboy