අද උදෑසන LK ඩොමේන ලියාපදිංචිය හා නියාමනය කරන LK Domain Registry වෙත එල්ලවූ සයිබර් ප්‍රහාරයක් නිසා Google.lk වෙබ් අඩවිය ඇතුලු තවත් රජයේ හා පෞද්ගලික වෙබ් අඩවි කිහිපයක් malicious redirection (අනිශ්ට හරවා යැවීමක් ) සිදුවූ අතර එම වෙබ් අඩවි වෙනත් හැකර්වරුන්ගේ වෙබ් පිටු පෙන්වීම සිදුකරනු ලැබීය.

@stranshad Via Twitter

හැකර්වරුන් Nameservers වෙනසකට ලක්කර ඇති අතර මෙම දෝශය නිරාකරණය කිරීම මේවන විටත් සිදුකරමින් පවතින බව nic.lk සදහන් කරයි. Domains.lk වෙබ් අඩවිය මගින් නව ‌ඩොමේන ලියාපදිංචිය හෝ පරිශීලකයන්ට ඇතුලු වීම මේවන විට අවහිරකර ඇති අතර ගැටලුවක් ඇතිනම් දුරකතන හා Email මගින් විමසිය හැකිබව TRCSL සදහන් කරයි.

LK Domain Registry ආයතනය නිවේදනය කරන්නේ. අලුයම ඇතිවූ මෙම ගැටලුව බොහෝ දුරට විසදා ඇති බවත් මේවන විට LK DNS පද්දතිය සාමාන්‍ය මට්ටමෙන් ක්‍රියාත්මක වන බවත්ය. නමුත් පද්දතිවල Cache මැකීයන තුරු ඇතැම් පරිශීලකයන්ට වෙබ් අඩවිවල දෝශය දිස්වනු ඇත.මෙම ගැටලුව පිළිබදව TRCSL සහ NIC LK තවමත් නිරීක්ශණය කරමින් සිටින අතර වෙබ් අඩවි හිමිකරුවෙකුට ගැටලුවක් ඇතිවී ඇත්නම් ඒ පිළිබදව LK Domain Registry හා සම්බන්ද වී සහය ලබාගත හැකිය.

‌වෙබ් අඩවි පරිශීලකයන්ට තවමත් දෝශය දිස්වන්නේ නම් උපාංගවල DNS Cache Clear කිරීම හා Browser Cache Clear කිරීමෙන් උත්සහ කර බැලිය හැකිය.නැතහොත් එම දෝශ ඉක්මනින් නිරාකරණය වනු ඇත.

Via - News 1st