අන්තර්ජාලය ඔස්සේ තාක්ෂණික ලිපියක්, විද්‍යාත්මක කරුණක්, සෞඛ්‍යය තොරතුරක් කියවීමේදි එන ලොකු ගැටළුවක් තමයි, ඉංග්‍රීසි වචන වල සිංහල තේරුම හොයාගන්න එක. මේ සදහා බොහෝ අය යොදාගන්න ක්‍රමය තමයි Dictionary එකක් භාවිතා කිරීම හෝ Google Translater එක භාවිතා කිරීම. නමුත් Browser එකෙන් Copy කරගෙන Dictionary එකේ හෝ වෙන Tab එකක Paste කර කර වචනවල තේරුම් හොයන එක ඉතාම කරදරකාරි දෙයක් නිසාම, මෙන්න මේ ගැටළුවට විසදුමක් තමයි LK Tips.

මේ LK Tips; පොඩි Extension එකක්. Chrome Web Store එකෙන් Download කරගෙන හෝ සාමාන්‍ය විදියට Chrome Based Browsers වලත් use කිරීමේ හැකියාව පවතිනවා. යම් වචනයක තේරුම බලාගැනීමට කරන්න තියෙන්නේ ඒ වචනය ළගට Cursor එක අරගෙන යාම පමණයි.

ප්‍රධානම පහසුකම එය උනත්, ඊට අමතරව Browser එකේදීම පාවිච්චි කරන්න පුලුවන් Dictionary එකක් ලෙසටත්.Dictionary එක Open කරන්න Extension Icon එක උඩ Click කරන්න.

මේ link එකෙන් ගිහින් extension එක ඔයාගේ browser එකටත් add කරගන්න... https://chrome.google.com/webstore/detail/lktips-sinhala-meaning-to/ipfnfcbfkddglfeiplmmfkcidaeaenjk?hl=en