හදුන්වාදී බොහෝ කලක් ගතවන https තාක්ෂණය මේ වන විට විශාල වෙබ් අඩවි ප්‍රමාණයක් භාවිතා කරන අතර පරිශීලකයින්ගෙ දත්තවල ආරක්ෂාව උදෙසා මෙම තාක්ෂණය යොදාගනු ලබයි.කෙසේ වෙතත් පැරණි android සංස්කරණ සදහා Let's Encrypt භාවිතා කරන ඇතැම් වෙබ් අඩවි වලට පිවිසීමේ හැකියාව මීලග වසරේ සිට අවහිර වනු ඇත.

Let's Encrypt යනු ලොව විශාලතම ssl සහතික නිකුත් කරන්නෙකු වන අතර ඔවුන් 30% පමණ වෙබ් අඩවි සදහා සේවාව ලබා දී ඇත. සමාගම ආරම්භයේදී ඔවුන් සියලුම මෙහෙයුම් පද්දති සදහා සහය දක්වන තමන්ගේම root සහතිකයක් ලබාගනු ලැබීය. එය  'ISRG Root X1' ලෙස හැදින්වෙන අතර IdenTrust  සමග ගිවිසුම් ගතවීමෙන් එය 'DST Root X3 සහතිකය යටතේ ක්‍ර්‍රියාත්මක විය.IdenTrust සමග Let's Encrypt's ගිවිසුම 2021 සැප්තැම්බර් 1 න් අවසන් වන අතර ගිවිසුම් නැවත අලුත් කිරීමට ඔවුන් අදහස් නොකරයි. ඒ අනුව  Let's Encrypt's root සහතික නොමැති උපාංග මේ යටතේ බලපෑමට ලක්වනු ඇත.  Android 7.1 සහ ඊට පහල සියලුම මෙහෙයුම් පද්දති ඇති උපාංග සදහා මෙය සෘජුවම බලපානු ඇත.

මෙවැනි උපාංග වලින් අදාල වෙබ් අඩවි වලට පිවිසීමට Firefox බ්‍රවුසරය භාවිතාකල හැකිය.ඒ ඔවුන් ISRG root ඇතුලත්වන තමන්ගේම දත්ත ගබඩාවක් භාවිතා කරන නිසාය.කෙසේ වෙතත් මෙය යෙදුම් සදහා බලපෑමක් ඇති නොකරනු ඇත.

Source: Let's Encrypt