ඔක්තෝබර් 5 වන දින Windows 11 නිකුත් කරන බව Microsoft නිවේදනය කරයි.

News Sep 1, 2021

Windows 11 සුදුසුකම් ලත් පරිගණක සදහා ලබාදීම ඔක්තෝබර් වන දින සිදුකරන බව Microsoft නිවේදනය කරනවා. නව යාවත්කාලීන කිරීම් ලබාදීම අදියර වශයෙන් සිදුවේ. මුලින්ම සුදුසුකම් ලත් උපාංග වෙත යාවත්කාලීන කිරීම් ලබාදෙනු ඇත. වින්ඩෝස් 11 යාවත්කාලීන කිරීම් ලබාගැනීමට ඔබගේ පරිගණකයේ වයස හා දෘඨාංග අවශ්‍යතා හා අනෙකුත් කරුණු සලකා බලනු ඇත.

කෙසේ උවත් එලිදැක්වීමේදී නිවේදනය කරන ලද සියලුම විශේෂාංග එදිනට ලබානොද්. උදාහරණයක් ලෙස Android App ධාවනය කිරීමේ පහසුකම. කෙසේ උවත් ඒවා පියවරයන් වශයෙන් Updates ලෙස ඉදිරි වසර ඇතුලත ලබාදෙනු ඇත.

Microsoft විසින් Windows 11 නිළ වශයෙන් එලි දක්වයි. අලුත් Windows 11 ගැන දැනගනිමු
Microsoft සමාගම විසින් නිළ වශයෙන් Windows 11 මෙහෙයුම් පද්දතිය ජූනි 24 දින එලිදක්වනු ලැබුවා. මෙම දියත් කිරීම ‘Next Generation Of Windows’ ලෙසින් සමාගම හදුන්වාදී

ඔබගේ Windows 10 උපාංගයේ Update Settings වෙත ගොස් ඔබට Windows 11 ‌වෙත මාරුවීමේ හැකියාව ඇතිද යන්න. පරික්ෂා කර බැලිය හැකිය. Windows 11 වෙතට මාරුවීමේ හැකියාවක් නැති බව පෙන්වන උපාංග වලට USB Drive මගින් Windows 11 ස්ථාපනය කල හැකි උවත් එහිදී උපාංගයේ ක්‍රියාකාරීත්වය ගැන සමාගම වගකියනු නොලබයි.

Via : Beebom / Images: Unflash , Microsoft

Tags

Madusanka

I will write fresh about technology. Stay connected with me

Great! You've successfully subscribed.
Great! Next, complete checkout for full access.
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.