මයික්‍රොසොෆ්ට් සමාගම 2018දී ස්කොට්ලන්ත මුහුදේ සර්වර් 864 ක් සහ පෙටාබයිට් 27.6 ක් ගබඩා කර අඩි 117 ක් ගැඹුරු සාගර පතුලේ දත්ත මධ්‍යස්ථානයක් (Natick) තැම්පත් කරනු ලැබීය. පසුගිය 14 දින ඔවුන් මාධ්‍යට ‍ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ සිය අත්හදා බැලීම සාර්ථක වූ බවයි.මෙම පරීක්ෂණය නිසා බොහෝ සමාගම් සාගර පතුලේ දත්ත මධ්‍යස්ථාන ඉදිකිරීම පිළිබදව අවදානය යොමු කර තිබේ.

මෙම ක්‍රමය මගින් බලශක්ති කාර්යක්ෂම බවින් යුක්ත දත්ත මධ්‍යස්ථාන නිර්මාණය කිරීමේ හැකියාව පවතින අතර ගොඩබිම මෙන් ඔක්සිජන් හා ආර්ද්‍රතාවයෙන් විඛාදනයට ලක්වීම උෂ්ණත්ව පාලනයක් සහිත ජල තද පරිසරයක සිදුවීම අවම නිසා මෙම ආකාරයේ සේවාදායකයන් භාවිතා කිරීම මගින් විශාල සාර්ථකත්වයක් ලබාගැනීමේ  හැකියාවක් පවතී.

Image:Microsoft

නමුත් සාගර පතු‌ලේ තැම්පත් කර ඇති සේවාදායක බිදවැටීමකදී ඒවා නඩත්තු කිරීමට ඉක්මනින් ලගාවිය නොහැකි වීම මෙහි පවතින විශාල ගැටලුවකි.සමාගම තවදුරටත් ඒ පිලිබදව පරීක්ශණ සිදු කරමින් සිටින අතර  මෙම ව්‍යාපෘතියේ සාර්ථකත්වය අනුපාතයක් ලෙස ගතහොත් 8:1 බව ඔවුන් ප්‍රකාශකර සිටිනවා.