හදිසි අවස්ථාවකදී Pixel දුරකථන වලට ස්වයංක්‍රීයව වීඩියෝ record කිරීමට හා upload කිරීමට හැකිය

News Oct 1, 2021

Google Pixel වර්ගයේ දුරකතන සදහා ලබාදෙන පහසුකමක් වන Personal Safety පහසුකම ඔස්සේ හදිසි අවස්ථාවලදී දුරකතනයට සෘජුව තීරණ ගැනීමේ පහසුකම සලසා දී ඇත. ඒ අනුව හදිසි අනතුරකදී 119 වැනි අංකවලට ඇමතීම වැනිදේ වසර කිහිපයකට පෙර හදුන්වා දී තිබුනි. දැන් ඒ සදහා හදිසි වීඩියෝ පටිගත කිරීමේ පහසුකමක්ද හදුන්වාදී ඇති බවට Android Police වෙබ් අඩවිය වාර්ථාකරයි.

පරිශීලකයා අනතුරක් හෝ වෙනත් අනාරක්ෂිත අවස්ථාවකට මුහුණ දුන්විට ‌Personal Safety Active වී ඇති දුරකතන වල එය විනාඩි 45 දක්වා පටිගත කිරීමේ හැකියාව ඇත. දුරකතනය අන්තර්ජාලයට සම්බන්ද වී ඇත්නම් එය Google Drive වෙත Upload කරන අතර දින 7 පුරා එය ගබඩා වී පවතී.

Pixel Emergency SOS settings screensImage: Cameron Faulkner

ඔබ සතුව Pixel දුරකතනයක් තිබේ නම් මෙම පහසුකම ඔබට සක්‍රිය කරගත හැකිය. මෙය දැනට Pixel දුරකතන වල ධාවනය උවත් පොදුවේ Android 12 සමග Beta පරීක්ෂා කරමින් සිටියි. එනිසා නුදුරේදීම සියලුම Android දුරකතන වලට මෙම පහසුකම ලබාගත හැකිවනු ඇත.

Via : The Varge / Android Police                                                                                            Images: techaedgar

Tags

Madusanka Ranathunga

I will write fresh about technology. Stay connected with me

Great! You've successfully subscribed.
Great! Next, complete checkout for full access.
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.