ඉතිහාසය සහ වර්ථමානය

ආරම්භයේදී සෙවුම් යන්ත්‍ර බිහි වූයේ අන්තර්ජාලය ඉතාවිශාලය යන අදහසිනි. අන්තර්ජාලය හදුන්වාදුන් මුල් අවධියේදී වෙබ් පිටුවල තොරතුරු ගවේශණයට පහසු ක්‍රමයක් නොතිබු අතර බො‍හෝවි‍ට අදාල මාතෘකාවල වෙබ් පිටු ලයිස්තු අතින්ම ලයිස්තුගත කිරීම සිදු කළා. අන්තර්ජාලයේ පහසුවෙන් සෙවීම්කල හැකි වෙබ් යෙදුමක අවශ්‍යතාවය මත crawling, indexing, and searching පදනම් කරගනිමින් සෙවුම් යෙදුමක් නිර්මාණය කිරීමට 1994 දී WebCrawler සෙවුම් යන්ත්‍රයට හැකිවිය. වර්ථමාන සෙවුම් යන්ත්‍රය නිර්මාණයට මූලික වූයේ මෙම සොයාගැනීමයි.එම කාලය තුලදීම තවත් Magellan, Excite, Infoseek, Inktomi, Northern Light, AltaVista, සහ Yahoo. යන සෙවුම් යන්ත්‍ර කිහිපයක්ම බිහිවිය.

වසර 2000 පසු google විසින් ‍සෙවුම් සෙවුම් යන්ත්‍ර වල ආදිපත්‍ය නතුකර ගත්තේ PageRank නමැති නව සංකල්පය සමගින් කාර්යක්ෂම සෙවුම් යන්ත්‍රයක් ලොවට හදුන්වාදෙමිනි.පසුව වසර ගණනාවක් ‍සෙවුම් යන්ත්‍ර වල මූලිකත්වය ගත් google හි ජනප්‍රියත්වය අද වන විට පසුබෑමට ලක්වී ඇත. Google ට වඩා කාර්යක්ෂම හා පරිශීලකයන්ගේ දත්ත එකතු නොකරන DuckduckGo වෙත ජනතාව දැඩි ඇල්මක් දක්වමින් සිටියි. එමෙන්ම Bing සහ එය මූලික කරගත් Ecosia , Quant වැනි වෙබ් අඩවියන්ද විශාල ජනප්‍රියත්වයකට පැමිණ ඇත.

Search engine ක්‍රියාත්මක වන ආකාරය

ඔබේ පරිගණකයේ හෝ දුරකතනයෙන් සෙවුම් යන්ත්‍රවල සෙවීම් සිදුකරන විට ඔබ විමසන දෙයට අදාල ප්‍රතිථල ලයිස්තුවක් පෙන්වයි.පරිශීලකයෙකුට ප්‍රතිථල ලබාදීමේ ප්‍රධාන ක්‍රියාවලි 3 ක් ඇත :

  • Crawling
  • Indexing
  • Serving
Crawling

ක්‍රෝලිං යනු සෙවුම් දර්ශකයට එකතු කළ යුතු නව සහ යාවත්කාලීන පිටු සෙවුම් යන්ත්‍ර විසින් සොයා ගන්නා ක්‍රියාවලියයි. වෙබ් පිටු මිලියන ගණනක් අතර spider / Googlebot නිතරම ගමන්කරමින් වෙබ් පි‍ටු වල දත්ත එක්රැස් කිරීම සිදුකරයි.මේ සදහා සෑම සෙවුම් යන්ත්‍රයක්ම ඇල්ගොරිතම ක්‍රියාවලියක් භාවිතා කරනු ලබන අතර වෙබ් අඩවි සපයන Sitemap හරහා මෙම ක්‍රියාවලිය වඩාත් කාර්යක්ෂම කරනු ලැබේ.

Indexing

ක්‍රෝලිං මගින් එකතු කරගන්නා දත්ත ක්‍රමානුකූලව පෙලගැස්වීම, මාතෘකා හා වෙබ් පිටුවල අන්තර්ගතයන් වර්ග කිරීම මේ සමග සිදුකරයි.

Serving

පරිශීිලකයා ප්‍රතිථල අතරට රැගෙනයන කොටස මෙයයි.ඔබ යමක් සෙවීට යොමුකර විට එම වචන වලට අදාල ලයිස්තුව Search Engine Results පිටුවේ දර්ශණය කිරීම සිදුකරනු ලබයි.