ඩොමෙන් නාමය වැඩි මුදලකට අලෙවි කිරීම | Best Domain Marketplace | Sell Domain Names | Earn M

Articles Jan 1, 2020

ඔබ සතුව වටිනා ඩෙමෙන් නාමයක් තිබේනම් ඔබට එය ලාභදායි මුදලකට විකුණා ගැනීමෙන් විශාල මුදලක් උපයාගත හැකියි. ඇතැම් විට ඔබ 12$ ගෙවා ලබාගත් ඩොමේනයක් 17000$ වැනි මුදලකට පවා අලෙවි කරගත හැකියි.මෙම නිසාවෙන් අදවන විට අන්තර්ජාල ව්‍යාපාර වල වර්ධනය වන මුදල් ඉපයීමේ ක්‍රම වේදයක් ලෙස මෙම ඩොමේන් වෙළදාම හැදින්විය හැකිියි. ඇතැම් විට ඩොමේනය සමග සම්පූර්ණ ව‍ෙබ් අඩවියක් උවත් ඔබට වැඩි මිලකට විකිණිය හැකියි.

Read ARTICLE – What is a Domain Name and How Do Domains Work?

ඩොමේනයක්යනු කුමක්ද ? කියවන්න මෙතනින්.

අන්තර් ජාලයේ සදහන් වන පරිදි Bird-cage.com වෙබ් අඩවිය පුද්ගලයෙකු 1800$ මිලදීගෙන 173000$ මිලකට විකුණා තිබෙනවා. බලන්න ඔහු විශාල ලාභයක් උපයාගගන තිබෙනවා.

ඩොමේන සදහා වටිනාකම හිමිවන්න‍ේ ක‍ෙසේද?

ඩොමේනයක් යනු ව්‍යාපාරයක ප්‍රධාන අනන්‍යතාවය සෑම වෙබ් අඩවියකම වටිනාකම තීරණය වන්නේ එයට අදාල ඩොමේනය මත එනම් ලංකාවේ ජනප්‍රිය Daraz ව්‍යාපාරය සදහා daraz.lk යන ඩොමේන නාමය භාවිතා වනවා. එනිසා එම ආයතනයේ ප්‍රධාන වටිනාකම එම ඩොමේනය මත තීරණය වනවා.

උදාහරණයක් ලෙස යම් කිසි X නම් ව්‍යාපාරිකයෙක් abc ලෙස ව්‍යාපාරයක් අරඹනවා නමුත් abc .com ඩොමේනය y නම් වෙනත් පුද්ගලයෙක් යටතේ ලියාපදිංචි වී තිිබුනහොත් X ට සිදුවනවා Y නම් පුද්ගලයාගෙන් එම ඩොමේනය මිලදී ගැනීමට . පවතින අවශ්‍යතාවය මත y තක්සේරු කරන ලද කුමන හෝ මුදලකට එම ඩොමේනය මිලදී ගැනීමට.

නැතහොත් y වැනි පුද්ගලයින් සතු ඩොමේන මිලදී ගැනීමට ඇතැම් පුද්ගලයින් ඉදිරිපත් වනවා. ඒ තවත් වැඩි මිලකට එම ඩොමේනය විකුණාගැනීමට හෝ වෙනත් හේතුන් මත. මෙවැනි ඩොමේන මිලදී ගන්නා පුද්ගලයින් නිතර සැරිසරන Domain Marketplace වෙබ් අඩවි තිබෙනවා. ඉතින් යමෙකුට ඩොමේනයක් විකිණීමට අවශ්‍යනම් මෙම වෙබ් අඩවියකට දැන්වීම් කල පසු එය ඉක්මනින් විකුණාගැනීමට හැකියි. (එනම් අප යමක් විකුණාගැනීමට අවශ්‍ය වූ විට Classified වෙබ් අඩවි භාවිතා කිරීමට සමාන ක්‍රියාවලියක්) මේ සදහා Domain විකිණීමට ලොව ජනප්‍රිය Domain Markets නොහොත් බ්‍රෝකර් සේවා තිබෙනවා .

ඩොමේනයක් විකුණන ආකාරය

මුලින්ම ඔබ Namechap , Godaddy , PDR , Name.com, Domain.com වැනි රෙජිස්ටර් සමාගමකින් ඩොමේනයක් වසකට 12$-15$ වැනි මිලකට මිලදී ගත යුතුයි. මිලදී ගැනීමේදී නූතන ප්‍රවණතාවලට ගැලපෙන වඩාත් කෙටි , උච්චාරණය පහසු , ඉක්මනින් මතකයට එන වෙළද නාමයක් විය හැකි තවත් අයෙකුට අනාගතයේ අවශ්‍ය විය හැකි යැයි සිතෙන ඩොමේනයක් අනුමාන කර මිලදී ගන්න.

ඉන්පසුව

AFTERNIC HOME PAGE

යන එකක ගිණුමක් නිර්මාණය කර විකුණන ඩොම‍ෙන් වලට ඔබ කැමති මිල ගණන් සමග දැන්වීම් පල කරන්න.එක් දිනකින් හෝ වසරකින් ඔබට ඩ‍ොමේනය විකුණා ගැනීමට නොහැකිවනු ඇත. ඒ සදහා ඇතැම්විට වසර 5 – 10 කාලයයක් උවද බලා සිිටීමට සිදුවවනු ඇත. කෙසේ උවත් ඉක්මනින් විකිණීම ඔබගේ ඩ‍ොමේනයේ ඇති වචනය‍ මත තීරණය වනු ඇත.

Tags

Madusanka Ranathunga

I will write fresh about technology. Stay connected with me

Great! You've successfully subscribed.
Great! Next, complete checkout for full access.
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.