නැවක හෝ වෙනත් යාත්‍රාවක නිවාඩුවක් ගතකිරීම යනු තාක්ෂණික ලෝකයෙන් ඈත්වී ඔබගේ සමීපතමයන් සමග ගත කිරීමට ලැබෙන හොද අවස්ථ‍ාවකි.නමුත් තාක්ෂණික ලෝකයත් සමග ජීවත්වන අ‍යෙකුට නම් එය අපහසු කාර්යයකි.

නැව්වල අන්තර්ජාලය ලබාගැනීම ගොඩබිම අන්තර්ජාලය ලබාගැනීමේ ක්‍රමයට හාත්පසින්ම වෙනස් ක්‍රමවේදයකි.ගොඩබිම හා සම්බන්ද නොවන න‍ෞකාව වටා ඇත්තේ මුහුදේ විස්තාරණය පමණි. අන්තර්ජාලය සැපයීමට කුලුණුහෝ කේබල් නොමැත. නමුත් නැව්වල ගමන් කරන අයට අන්තර්ජාල පහසුකම ලැබේ.

Satellite connections

නැව් සදහා අන්තර්ජාලය සපයන පොදු ක්‍රමයක් වන්නේ චන්ද්‍රිකා සබදතා හරහාය. නෞකාවේ දෘඩාංග ස්ථ‍ාපනයකර චන්ද්‍රිකා සේවාවන් සමඟ සම්බන්ධතාවයක් මගින් මෙම සබදතා ලබාගැනීම සිදුකරයි. hardware ස්ථාපනය සදහා ගාස්තු තීරණය වන්නේ

   Ship size
   Intended internet usage
   Speed desired
   Cost component        

යන සාධක මතයි. නමුත් මෙවැනි සම්බන්දතාවයන් විශාල වශයෙන් මන්දගාමීය.එමෙන්ම මෙය ලාභදායක විකල්පයක් නොවන බව නාවිකයන්ගේ අදහසයි.විනාඩියකට $0.75 වැනි මුදලක් එක් පරිශීලකයෙකුගෙන් වැයවේ.

Wireless devices

මෙවැනි උපාංග වලට වරායක් අසලට පැමිණිපසු පමණක් අන්තර්ජාලයට සම්බන්ද විය හැකිය.අන්තර්ජාල පහසුකම් සපයන සමාගම් විසින් පද්දතියට සම්බන්ද කර හැකි  Data card පතක් සපයනු ලැබේ.කෙසේ වෙතත් මේව‍ා භ‍ාවිතා කර හැකි වන්නේ අන්තර්ජාලය සපයන වරායක් අසලට පැමිණි පසු පමණි.

Dial  Up

නැව් සදහා අන්තර්ජාලය සපයන තවත් ක්‍රමවේදයක් වන්නේ dial up connection මගින් ජංගම දුරකතන ජාල සම්බන්ද කිරීමේ ක්‍රමයයි.නමුත් මෙය විශ්වාසවන්ත ක්‍රමයක් නොවේ.

නැව් සදහා අන්තර්ජාල පහසුකම මූලික අවශ්‍යතාවයක් වන අතර එය සදහා විශ්වසනීයම ක්‍රමය Satellite සබදතාවයබව බොහෝ අයෙකුගේ මතයයි.

Source - marineinsight.com