ඔක්ස්ෆර්ඩ් අන්තර්ජාල ආයතනයේ පර්යේෂකයෝ , ගෝලීය 2018 ඇස්තමේන්තු මත පදනම්ව, ලෝකයේ විශාලතම සමාජ වෙබ් අඩවියේ මියගිය පුද්ගලයින්ගේ සංඛ්‍යාව සියවස අවසන් වන විට බිලියන 4.9 දක්වා ළඟා විය හැකිබව අනුමාන කර ඇත.මරණින් පසු අපගේ ඩිජිටල් ගිණුම් වලට කුමක් සිදු‍වේද?

සාමාන්‍යයෙන් පරිශීලකයෙකු මිය ගිය විට ආරක්ෂාව හා ‍පෞද්ගලිකත්වය සදහා ආයතනය‍ේ සේවා ප්‍රතිපත්ති (TOS) අනුව කටයුතු කරයි.අපි සමාජ ජාල කිහිපයක මරණ ප්‍රතිපත්ති පිළිබදව කතා කරමු.

Facebook

ෆේස්බුක් පරිශීලකයෙකු මිය ගියහොත් සමීපතමයෙක් හරහා දැනගැනීමෙන් පසු ඔබ‍ගේ ගිණුම අනුස්මරණය (memorialize an account) කරන ලද ගිණුුමක් බවට පත්කෙරේ.අනුස්මරණ ගිණුමකට කිසිදාක යලි පිවිසිය නොහැක. නමුත් legacy contact ‍ෙතා්රාගැනීම මගින් ඔබට ඔබගේ සමීපතමයෙකුට ඒ සදහා පිවිස profile picture වැනි දේ වෙනස් කිරීම‍ට ඉඩ ලබාදිය හැක.නැතහොත් ස්ථීරව ගිණුම මකා දැමීමද සිදුකර හැකිය.මරණ සහතිකයක් ලබාදී මියගිය පුද්ගලයාගේ ගිණුම ඉවත් කර දැමීමට යමෙකුට හැකිය.

Twitter

ට්විටර් පරිශීලකයෙකු මිය ගිය විට ඉල්ලීම මත ගිණුම ඉවත් කරනු ඇත.මියගිය අයගේ නෑදෑයන් හෝ ඔහුට වගකියන පුද්ගලයෙකු හැදුනුම්පත,මරණ සහතික ආදීය ට්විටර් ආයතනයට ඉදිරිපත් කර යුතුය.මියගිය පුද්ගලා ටැග්වී ඇති ජායාරූප ඉවත් කර ගැනීමේ හැකියාවත් පවතී.

YouTube

යූ ටියුබ් හී මව් සමාගම වන ගූගල්හි ඇති ගිණුම මරණයෙන් පසු ඉවත්කරන ආකාරය ඔබ මුලින්ම තෝරාගන තිබිය හැක.එවිට ඒ අනුව සම්පූර්ණ ගූගල් ගිණුම සමග යූ ටියුබ් නාලිකාවත් ඉවත් කරනු ඇත.කිසිවක් කලින් තෝරාගන න‍ොමැති නම් ඔබගේ සමීපතමයෙකුට මරණ සහතිකය ඉදිරිපත් කර සම්පූර්ණ ගිණුමම ඉවත් කර හැක.

Snapchat

ඔවුන් පවසන ආකාරයට Snapchat සදහා මරණයෙන් පසු ගිණුම ඉවත් කිරීම‍ට මරණ සහතිකයක් සැපයීම අනිවාර්යය කර ඇත.ඔබ මිය ගිය පසු යමෙකු ඔබගේ ගිණුමට පිවිසීමට ඔබට අවශ්‍ය නම්, ඔබට ඔබේ මුරපදය නියම කරන ලද පුද්ගලයෙකුට ලබා දිය යුතුය.