ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු වතාවට Android Gaming මෙහෙයුම් පද්දතියක් නිකුත් වේ.

Local Oct 15, 2021

ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු වතාවට Android Gaming Operating System (DROCK OS 1.0) එකක් "Tech Drock" Youtube channel එකෙන් හදල තියෙනවා. Gaming Android OS එකක් කියන්නේ මොකද්ද? යන්නට පැවසිය හැක්කේ පරිගණකයකට Install කල හැකි Windows වැනි OS එකක් ලෙසය. නමුත් මෙහි විශේෂත්වය, මේ තුළ run වන්නේ Android. මේ නිසා අපිට මෙයින් Game play කිරීමට මෙන්ම Smart Phone එකක් තුළින් සිදුකල හැකි සියළුම දේ සිදු කිරීමට හැකියාව ලැබේ.

වැදගත් කරුණු ලෙස; මේ OS එක, Emulator භාවිතා කිරිමට නොහැකි PC වලටත්. Emulator භාවිතා කලද Stcuk වන සහ Lag වෙන PC සඳහා ද Game එකක High Graphics use කිරිමෙන්ද Play කිරිමේ හැකියාවක් මේ OS එක සතුව පවතිනවා. උදාහරණයක් වශයෙන් අප සාමන්‍ය අයුරින් Windows තුළ Android Emulator එකක් Run කරන්නේ. එවිට විශාල Ram and Processor Usage එකක් වන බැවින් වෙනත් program එකක් run කිරිමට නොහැකි වේ.

මේ Drock OS එකෙහි සුවිශේෂිත්වය නම් මෙය run වෙන්නෙ එක OS එකක් ලෙසටය. උදාහරණයක් වශයෙන් Dual Boot. අපේ PC එක On කරන විටම අපෙන් විමසනවා කුමන OS එකද open කලයුතු ද වශයෙන්. එහිදි අප select කරන OS open වේ.

ශ්‍රී ලංකා⁣වේ පළමු වතාවට මෙවැනි Android 7 Run වන OS එකක් නිශ්පාදනය කිරිම පිළිබඳ අප සතුටු විය යුතුයි. මෙය අනිවාරෙනම Try කලයුතු OS එකකි. October 18 මේ OS එක Release කරනු ඇත. එලෙසම මේ YouTube channel එක තුළින් ඔබට මේ OS එක පිළිබඳව සවිස්තරාත්මකව video තුළින් බලාගැනිමට හැකියාව ඇත.

DROCK OS එක පිළිබඳව. මෙයට Base වන්නේ, Android x86 Project එක. (නවතා දැමු Project එකක්)
Drock OS එක නිපදවා ඇත්තේ විශේෂයෙන්ම Android Gaming සඳහාමය.
දියුණු Keymapping පහසුකම් ඇත.
User Friendly Interface usea Google Nexus Launcher
Support Sim Topup (Dialog, Airtel)
Support Popular games (PUBG, FreeFire, COD mobile, COC)
Unicode and All Languages Support
Include many usefull apps
Root Enabled
Wifi, Usb Thethering, Ethernet Working 100%
CPU tuner and Gaming mode available
Help Guide Available

මේ මෙහි features වලින් සුළු ප්‍රමාණයකි. මේ OS එක පිළිබඳව Trailer එකක් සහ Introduction එකක් මේ link එක තුළින් නැරඹිය හැක.

Images : wmull / Content: Tech Drock

Tags

Great! You've successfully subscribed.
Great! Next, complete checkout for full access.
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.