ඔක්තෝම්බර් මාසයේදී Starlink Beta සේවාවන් නවතා දමන බව Elon Musk නිවේදනය කරයි.

News Sep 19, 2021

SpaceX හි විධායක නිළධාරී Elon Musk පසුගියදා Twitter පණිවිඩයකින් නිවේදනය කර ඇත්තේ සමාගමේ Starlink චන්ද්‍රිකා ලබන මාසයේදී Beta මට්ටමෙන් ඉවත් කරන බවයි. මාස 12කට පසුව Stalink සේවාව පරිශීලකයින් 500,000 පසුකරනු ඇතැයි Elon Musk බලාපොරොත්තු වේ.

මේවන විට පෘථිවි කක්ෂ වල චන්ද්‍රිකා 12,000 කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් රදවා ඇත. සේවාව ලබාගැනීමට $499  වැයවන අතර මාසික ගාස්තුව $99 කි. පසුගිය වසරේ ඔක්තෝම්බර් මාසයේදී Beta පරීක්ෂණ ආරම්භ කල අතර මේ වන විට රටවල් 14 ක පරිශීලකයන් සදහා Starlink කට්ටල 100,000 යවා ඇති බව Elon පවසයි. Beta අවසන් වන විට තවත් බොහෝ රටවලට Starlink සේවාව ලබාදෙනු ඇත.

Starlink සේවාව ලොව පුරා ග්‍රාමීය ප්‍රදේශවල පාරිභෝගිකයින්ට සහ අනෙකුත් පාරිභෝගිකයින් අතරට සෘජුවම විකිණීමට සැලසුම් කර ඇති අතර, එය 100Mbps Download සහ 20Mbps Upload කිරීමේ වේගයකින් යුතුය.

Image : mondo3 / cameroun.com

Tags

Madusanka Ranathunga

I will write fresh about technology. Stay connected with me

Great! You've successfully subscribed.
Great! Next, complete checkout for full access.
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.