වසර ගණනාවක් සිටම Telegram සේවාව වට්ස්ඇප් සහ ෆේස්බුක් මැසෙන්ජර් සඳහා ඇති හොදම විකල්පය බවට පත්වී ඇත. දැන් එය මිලියන 500ක පරිශීලක සීමාව පසුකරමින් සිටියි.එම සන්ධිස්ථානය කරා ළඟාවන විට සමාගමේ සම නිර්මාතෘ Pavel Durov තීරණය කර ඇත්තේ 2021දී  Premium features සහ දැන්වීම් මගින් ආදායම් ලබාගැනීමේ වැඩසටහනක් හදුන්වාදීමටය.

මිලියන 500 ක් භාවිතාකරන යෙදුමක් නඩත්තුව, ක්‍රියාකාරිත්වය පවත්වාගන යාමට විශාල පරිමාණයන මූලාශ අවශ්‍යවන අතර දිනෙන් දින Telegram වෙතට නව වැඩසටහන් පැමිණෙමින් පවතී.පසුගිය දිනෙක ඔවුන් වීඩියෝ group පහසුකමද ලබාදෙනු ලැබීය මේ දක්වා මෙහි නඩත්තුව සිදුවූයේ Durov ගේ ධනයෙන්ය. නමුත් දැන් මහාපරිමාණ යෙදුම දිගටම පවත්වාගෙන යාමට මෙම වැඩසටහන් ආරම්භ කිරීමට ඔවුන්ට සිදුවී ඇත.

පළමුවෙන්ම ඔවුන් ව්‍යාපාර සදහා Premium features ලබාදීමට නියමිතයි.මේ දක්වා නොමිලේ ලබාදුන් සියල්ල නොමිලේ ඉදිරියේදීත් ලැබෙනු ඇත. දෙවනුව පරිශීලක හිතකාමී , පෞද්ගලිකත්වයට ගරු කරන දැන්වීම් වේදිකාවක් නිකුත් කිරීමට නියමිතයි. ම‌ෙම දැන්වීම් Telegram Channels තුල පමණක් දර්ශණය වේ.

nytimes.com

එමෙන්ම ආදායමක් ලබාගැනීම ආරම්භකිරීමෙන් පසු තම ආදායම පරිශීලකයින් සමග බෙදාගැනීමට සූදානම් වන බවත් ඔවුන්පැවසීය.ඒ අනුව නාලීකා හිමිකරුවන්ට මේමගින් මුදල් ඉපයීමේ අවස්ථාවක් හිමිවනු ඇත.එමෙන්ම ස්ටිකර් නිර්මාණය වැනිදේ සිදුකරන්නන්හටද මෙහි ලාභයක් ඉපයීමේ අවස්ථාවක් හිමිවනු ඇත.Telegram විශාල සමාගමට විකුණාදැමීමේ අදහසද Pavel Durov ප්‍රතික්ෂේප කරනුලැබීය.