තමන්ගේම සමාජ ජාලයක් දියත් කිරීමට Donald Trump කටයුතු කරයි

News Oct 22, 2021

ඇමරිකානු හිටපු ජනාධිපති ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් මහතා ඔහුගේම Social Media platform නිර්මාණය කරමින් සිටිනවා. ඒ පිළිබඳව ඔහුගේ මාධ්‍ය ඒකකයට අයත් Twitter ගිණුමක එහි web link එක ඇතුළත් Tweet එකක් යොමු කර තිබෙනවා.

එම Social media platform එක, Truth Social ලෙස නම් කර ඇත.

පසුගිය ඇමරිකානු ජනාධිපතිවරණයේ දී ප්‍රචණ්ඩකාරී අදහස් පල කිරිම නිසා ඔහුගේ social media accounts අත්හිටවීමට, අදාළ ආයතන කටයුතු කලා. මෙයට පලි ගැනීමක් ලෙස නව සමාජ ජාලයක් නිර්මාණය කරන බව ඔහු කලින් පවසා සිටියද, එය නුදුරේදීම එළි දක්වන බවටද වාර්ථා වේ.

Image:android.com.pl

මෙම Truth Social හී UI එක බොහෝදුරට, Twitter UI එකට සමාන වන බව වාර්තා වේ. දැනටමත් App store ඔස්සේ iPhone usersලා හට මෙය download කරගැනීමේ හැකියාවද පවතිනවා.

TRUTH Social
Truth Social is America’s “Big Tent” social media platform that encourages an open, free, and honest global conversation without discriminating against political ideology.

මෙය Facebook, Twitter වැනි සමාජ මාධ්‍ය ජල වලට ප්‍රබල අභියෝගක් වනු ඇතැයි බොහෝ විචාරක මතද පල වී තිබෙනවා.

මේ Truth social හී beta version එකක් නොවැම්බර් මාසයේදී නිකුත් කරන අතර, එයට එම web site එක ඔස්සේ ඔබටද register වීමේ හැකියාවද පවතිනවා.

Images: independenteagle, android.com

Tags

Great! You've successfully subscribed.
Great! Next, complete checkout for full access.
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.