චීනයට අයත් volvo සමාගමේ ස්වීඩන නිෂ්පාදන කම්හල් සම්පූර්ණයෙන්ම විද්‍යුත් වාහාන නිපදවීම සදහා පමණක් සූදානම් කිරීම මේ දිනවල සිදුවනවා. ඒ අනුව මේ දශකය අවසන් වන විට අභ්‍යන්තර දහන පාදක කරගත් මෝටර් රථ නිපදවීම සම්පූර්ණයෙන්ම නවතා දැමීමට සමාගම තීරණය කර තිබෙනවා.අභ්‍යන්තර දහන වාහන සඳහා දිගුකාලීන අනාගතයක් නොමැති නිසා 2025 වන විට Jaguar සමාගම සමග එක්වී වාහාන නිපදවීමට අපේක්ෂා කරන බව ඔවුන් පවසනවා.

Volvo තම පළමු පූර්ණ විද්‍යුත් SUV රථය XC40 2019 දී එළිදැක්වීය. එයට මිනිත්තු 40 ක ආරෝපණයකින් 80% බැටරි ආරෝපණය කල හැකිය. volvo සිය දෙවන විද්‍යුත් මෝටර් රථය නුදුරේදීම එළිදැක්වීමට කටයුතු කරමින් සිටියි.එමෙන්ම අනාගතයේදී මෝටර් රථ අන්තර්ජාලය හරහා පමණක් අලෙවිකරණ බව ඔවුන් කියා සිටියි.

Image: carmag UK

2025 වන විට මෝටර් රථ අලෙවියෙන් 50% විද්‍යුත් නිෂ්පාදන බවට පත්කිරීමට කටයුතු කරන අතර සිය ගනුදෙනුකරුවන්ගේ අපේක්ෂාවන්ට අනුකූල වන පරිදි E - commerce වේදිකාවක් සදහා ආයෝජනය කිරීමට ඔවුන් සැලසුම්කර ඇත.

“සාර්ථකව සිටීමට නම් අපට ලාභදායී වර්ධනයක් අවශ්‍යයි. එබැවින් හැකිලෙන ව්‍යාපාරයක ආයෝජනය කරනවා වෙනුවට අනාගතයේ ආයෝජනය කිරීමට අපි තෝරා ගනිමු - විදුලි හා මාර්ගගත. වේගයෙන් වර්ධනය වන වාරික විදුලි අංශයේ ප්‍රමුඛයා වීමට අපගේ පූර්ණ අවධානය යොමු වී තිබෙනවා. ” -Hakan Samuelson ( CEO - Volvo)

Via : Gizmochaina , dailystormer