මොකක්ද මේ Proxy Server එකක් කියන්නේ

Articles Aug 6, 2020

Proxy එකක් කියන්නේ ඔබ හා අන්තර්ජාලය අතර Gateway එකක් ලෙස ක්‍රියාකරන උපාංගයක්. ඔබ පරිශීලනය කරන වෙබ් අඩවිවල සේවාදායක හා ඔබ අතර ඇති අතරමැදි සේවාදායකයයි.මේ මගින් ආරක්ශාව සහ පෞද්ගලිකත්වය අන්තර්ජාල පරිශීලකයන්ට සපයනු ලබනවා. ඔබ වෙබ් Browser එකක් මගින් වෙබ් පිටුවකට ඉල්ලීමක් යැවූ පසු Proxy සර්වරය මගින් එය වෙබ් සේවාදායකයට යොමු කරන අතර නැවත එම ඉල්ලීමට අදාල දත්ත එම සේවාදායක‍ය හරහාම ආපසු Browser එක වෙතට පැමිණෙයි.එම අවස්ථාවේදී Proxy Server  ෆයර්වෝලයක් සහ වෙබ් ෆිල්ටරයක් ​​ලෙස ක්‍රියා කරයි.එමෙන්ම Proxy සර්වරය ඉහල මට්ටමේ පෞද්ගලිකත්වයක් ලබාදේ.

Proxy Server ක්‍රියාත්මක වන ආකාරය

අන්තර්ජාලයට සම්බන්ද වන සෑම උපාංගයක‍ටම unique ip ලිපිනයක් පවතී. උදාහරණයක් ලෙස ඔබගේ නිවසේ ලිපිනය ගැන සිතන්න.එම ලිපිනයට ඔබට අදාල සියලුම ලිපි ලැබෙනවා මෙන් අන්තර්ජාලයේද ඔබට අදාල ip ලිපිනයට ඔබගේ සියලු ඉල්ලීම් යොමුකරනු ලබයි. එවිට ඔබට අදාල ip ලිපිනය අන්තර්ජාලයේ සිටින පුද්ගලයන්ට නිරීක්ශණය කිරීමට හැකිවේ.එමගින් ඔබ ලෝකයේ කුමන ස්ථාන‍යක සිටින්නේද යන්න වෙනත් අයෙකුට සොයාගත හැකිය.නමුත් Proxy Server භ‍ාවිතයෙන් ඔබගේ සත්‍ය ලිපිනය සගවා වෙනත් ip ලිපිනයක් ඔබගේ ip ලිපිනය  ලෙස ලබාද‍ේ.එමෙන්ම ඇතැම් වෙබ්පිටු අවහිර කිරීම වැනි දේවල්ද එමගින් සිදුකර හැකිය.

Proxy Server වල භාවිතයන්

කුඩා දරුවන්ට අන්තර්ජාලය සීමාකිරීම‍ට,Bandwidth ප්‍රමාණය ඉතිරිකරගැනීමට,අන්තර්ජාලයේ පෞද්ගලිකත්වය අ‍ාරක්ශාකරගැනීමට,අවහිරකරන ලද වෙබ් අඩවිවලට පිවිසීමට වැනි අවස්ථ‍ාවන් සදහා Proxy Server උපකාරීවේ.

නොමිලේ ලැබෙන  Proxy Server වල අවදානම්.

ඔබට දැන් යම් මට්ටමක දැනුමක් ඇති Proxy Server භාවිතා කිරීම ගැන.  එ‍‍හෙත් න‍ොමිලේ ලැබෙන ප්‍රොක්සි සේවාදායක භාවිතා කිරීම තරමක් අවදානම් විය හැකිය.මන්ද ඔබගේ මුරපද හා ක්‍රෙඩිට් කාඩ් විස්තර පවා Proxy Server හරහා ගමන්කරන නිසාය.

Proxy Server වල දුර්වලතා

History log

ඔබගේ Proxy Server තුල ඔබගේ මුරපද හා සත්‍ය IP ලිපිනය ආදිය තැම්පත් වේ.එම දත්ත History log ලෙස ගබඩාවන අතර එම දත්ත ඔබගේ Proxy සපයන්නා විසින් වෙනත් පාර්ශවයකට විකුණුම් සිදු කරන්නේ නම් එයින් පලක් නැත.

No encryption

ඔබ encryption කිරීමෙන් තොරව Proxy භාවිතාකරන්නේ නම් එම Proxy භාවිතය ඉතා අනාරක්ෂිතය. එවිට ඔබගේ දත්ත සියල්ලම වෙනත් පාර්ශවයකට ‍නිරීක්ශණය කිරීම සිදුකර හැකිය.එම නිසා පූර්ණ වශයෙන්ම encryption කරන ලද Proxy භාවිතා කිරීමට වග බලා ගන්න.

Proxy Servers වර්ග

සෑම Proxy Server එකම ආකාරයෙන්ම ක්‍රියාත්මක නොවේ භාවිතය හා ක්‍රියාකාරීත්වය අනුව ඒවා වෙනස් වේ.

Transparent Proxy

මෙම වර්ගයේ Proxy Server ip ලිපින සැගවීම සිදුනොකරයි.බොහෝවිට සිදු කරන්නේ අන්තර්ගත පෙරීම වැනි ක්‍රියාවන්ය.

Anonymous Proxy

මෙමගින් ඔබගේ IP ලිපිනය සැගවීම සිදුකර ඔබගේ සියලු දත්තවල රහස්‍ය බව සුරකියි.එමෙන්ම ඔබ සිටින ස්ථ‍ානයත් වෙනස්කර  පෙන්වනු ලබයි.

Distorting proxy

විකෘති කරන ප්‍රොක්සි සේවාදායකයක් ඔබ වෙනුවෙන් ව්‍යාජ IP ලිපිනයක් ලබාදී ප්‍රොක්සියක් ලෙස පෙන්නුම් කරයි.නමුත් මෙය සත්‍ය වශයෙන්ම ප්‍රොක්සි සේවාදායකයක් නො‍වේ. නමුත් Anonymous Proxy ක්‍රියාකාරීත්වයට සමාන ක්‍රියාකාරීත්වයක් සපයයි.

High Anonymity proxy

මෙයත් Anonymous Proxy මෙන්ම ක්‍රියාකරන අතර එහෙත් වරින්වර ඔබගේ IP ලිපිනය වෙස් කරනු ලබයි. එමගින් මිනිත්තු කිහිපයකට වරක් ඔබ සිටින ස්ථානය වෙනස් කර පෙන්වයි. මෙම වර්ගයේ proxy මගින් TOR ජාලයට පිවිසීම වැනිදේ සිදු කරනු ලබයි.

Tags

Madusanka Ranathunga

I will write fresh about technology. Stay connected with me

Great! You've successfully subscribed.
Great! Next, complete checkout for full access.
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.