ලොව විශාලතම සුපිරි පරිගණක 10

Articles Jul 23, 2020

සුපිරි පරිගණකයක් යනු ඔබගේ පරිගණකයමෙන් සියදහස් ගුණයකින් බලසම්පන්න පරිගණකයක්.එකවර කාර්යයන් මිලියන ගණනක් සිදුකල හැකි විශාල ආචයන ධාරිතාවක් සතු පරිගණකයක් ලෙස සරලවම හදුන්වා දිය හැකියි. සුපිරි පරිගණක හිමි රටවල් විවිධ අංශවලින් බලවතුන් බවට පත්වී සිටිනවා.2012 වන තෙක්ම විශාලතම පරිගණකය‍ේ හිමික‍ාරීත්වය ඇමරිකාඑක්සත් ජනපදය සතුවිය.පසුව ඇමරිකාව අභිබවා යමින් චීනය 2013 දී Tianhe-2 නිපදවමින් සුපිරි පරිගණකවල බලවතා බවට පත්විය.පසුව චීනය 2016 දී Sunway TaihuLight නමින් තවත් සුපිරි පරිගණකයක් නිපදවිය. පසුව නැවතත් 2018 දී IBM විසින් 122.3 Petaflop/s වේගයකින් යුතු ලොව වේගවත්ම සුපිරි පරිගණකය නිපදවවිය.කස‍ේවෙතත් ඇමරිකාව බලවත් පරිගණකයක් නිපදවුවද තවමත් බලවත්ම පරිගණක 500 න් 206ම පිහිටා ඇත්තේ චීනයේය. ඇමරිකාව හා චීනයෙන් පසු ජපානයේ සුපිරි පරිගණක 36 පිහිටුවා ඇත. එක්සත් රාජධානිය සතුව සුපිරිපරිගණක 22 ක් සහ ජර්මනිය සතුව සුපිරි පරිගණක 18 හිමිකරගනිමින් ඔවුන් තොරතුරු තාක්ෂණයේ ආදිපත්‍ය තමා නතුකරගන සිටියි.

1. Summit

source: phys.org

‍2020 වන විට ලෝකයේ බලවත්ම පරිගණකයි. ‍143,5petaflops වේගයක් Cores 2,397,824 සහ 2,801,664 GB රැම් ධාරිතාවක් ලබ‍ාදෙනු ලබයි.පරිගණකය ක්‍රියාකරවීමට 9,783.00 kW බලයක් අවශ්‍යවේ.Oak Ridge හි ස්ථාපනය කරඇති මෙය IBM නිශ්පාදනයකි. මේ සදහා ආධාර ලබාදීම සිදුකලේ එක්සත් ජනපද බලශක්ති දෙපාර්තමේන්තුව විසිනි.

2. Sunway TaihuLight

source:technonize.com

එක්සත් ජනපදයට බලපෑමක් ඇතිකිරීමට චීනය විසින් සම්පූර්ණයෙන් දේශීය අමුද්‍රව්‍ය යොදාගනිමින් මෙම පරිගණකය නිපදවීය.චීනයට චිප් ආනයනය නවතාදැමීමට ඇමරිකාව කටයුතු කර අතර එයට ප්‍රතිචාරයක් වශයෙන් චීනය දේශියව මෙය නිපදවීය.93 petaflops වේගයක් සහ cores 10,649,600 , 1,310,720 GB රැම් ධාරිතාවක් මෙය සතුවේ. ක්‍රියාත්මක කිරීමට 15,371.00 kW බලයක් ලබාදිය යුතුය.Wuxi ප්‍රදේශයේ ස්ථාපනය කර ඇත.

3. IBM Sierra

source: businessinsider.com

ලෝරන්ස් ලිවර්මෝර් ජාතික රසායනාගාරයේ ස්ථාපනය කර ඇති අතර ජාතික න්‍යෂ්ටික ආරක්ෂක පරිපාලනය විසින් තොග ගබඩා කිරීමේ භාරකාරත්වය පිළිබඳ පුරෝකථන යෙදුම් සඳහා භාවිතා කරයි.71.6 petaflops වේගයක් සහ Cores 1,572,480 ප්‍රමාණයකුත් 1,382,400 GB රැම් ධාරිතාවක් ක්‍රියාත්මකවේ.7,438.28 kW ජවයකින් ක්‍රියාත්මකවේ.

4. Tianhe-2

source: newsgd.com

චීනයේ ජාතික සුපිරි පරිගණක මද්‍යස්ථානයේ ස්ථාපනය කර ඇති මෙය 2013-2016 ක‍ාලයේ ලොව විශාලතම සුපිරිපරිගණකයි.61.4 petaflops වේගයක් හා cores 4,981,760 , 2,277,376 GB රැම් ධාරිතාවක් සපයනු ලබයි.ක්‍රියාත්මක වීමට 18,482.00 kW බලයක් භාවිතාකරනු ලබයි.

5. AI Bridging Cloud Infrastructure (ABCI)

Source :kinja-img.com

ජපානයේ ටෝකියෝ විශ්වවිද්‍යාලයේ ස්ථාපනය කරඇති මෙය 2017දී නිපදවිය. ලොව අඩුම බලශක්ති පරිභෝජනය සිදුකරන පරිගණකයයි.19.9 petaflops වේගයක් හා cores 391,680 ප්‍රමාණයකුත් 417,792 GB රැම් ප්‍රමාණයකුත් ක්‍රියාත්මක කිරීමට 1,649.25 kW බලයක් ලබාගනියි.

6. Piz Daint

Source: geoexpro.com

යුරෝපයසතු බලගතුම සුපිරි පරිගණකයයි.ස්විස්ටර්ලන්ත ජාතික පරිගණක මද්‍යස්ථානයේ ස්ථාපනය කර ඇති මෙය.2017 නවීකරනයෙන් පසු ලෝකය‍ේ තුන්වන ස්ථානයට පැමිණියත් නොබෝකලකින්ම ලයිස්තුවල පසුබෑමකට ලක්විය.19.6 petaflops වේගයක් සහ core 361,760 , 365,056 GB රැම් ධාරිතාවක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට 2,384.24 kW බලයක් අවශ්‍යවේ.

7. Titan

source: knoxblogs.com

ඕක් රිජ් ජාතික රසායනාගාරයේ පෙර සුපිරි පරිගණකය වන ජගුවාර් සඳහා නවීකරණයක් ලෙස නිර්මාණය කර ඇති ටයිටන් යනු ලොව වේගවත්ම සුපිරි පරිගණක අතර පළමු ස්ථානය හිමි කරගත් ක්‍රේගේ තවත් මෝස්තරයකි.17.6 petaflops වේගයක් සහ cores 560,640, 710,144 GB රැම් ධාරිතාවයකුත් සතුය. 8,209.00 kW බලයකින් ක්‍රියාත්මක වේ.crey විසින් නිපදවිය.

8. Sequoia

source:siliconangle.com

ජාතික න්‍යෂ්ටික ආරක්ෂක පරිපාලනය සඳහා අයිබීඑම් IBM ඉදිකරන ලද අතර එය ලෝරන්ස් ලිවර්මෝර් ජාතික රසායනාගාරයේ ස්ථාපනය කරන ලදී. 17.2 petaflops වේගයක් සහ cores 1,572,864, 1,572,864 GB රැම් ධාරිතාවක් ක්‍රියාත්මක කරනුලබයි.

9. Trinity

2015 දී ඉදිකරන ලද මෙය ලොස් ඇලමොස් ජාතික රසායනාගාරය සඳහා ජාතික න්‍යෂ්ටික ආරක්ෂක පරිපාලනය විසින් ගෙවා ක්‍රේ විසින් ඉදිකරන ලද්දකි.එය නිරන්තරයෙන් වැඩිදියුණු වන පරිගණකයක් වන අතර 14.1 petaflops වේගයක් සහ cores 979,968 හිමිය. පරිගණකය ක්‍රියාත්මක කිරීමට 3,844 kW බලයක් අවශ්‍යය.

10. Cori

Source:flickr

කායික විද්‍යාව හෝ වෛද්‍ය විද්‍යාව පිළිබඳ නොබෙල් ත්‍යාගය දිනාගත් පළමු කාන්තාව වන ඇමරිකානු ජෛව රසායන විද්‍යා ගර්ටි කෝරිගේ නමින් නම් කරන ලද කෝරි පිහිටා තිබෙන්නේ බර්ක්ලි ලැබ් හි ජාතික බලශක්ති පර්යේෂණ විද්‍යාත්මක පරිගණක මධ්‍යස්ථානයේ (NERSC) ය. එයත් Cray පද්ධතියක් වන අතර එය 2016 දී නිර්මාණය කරන ලදී.14 petaflops වේගයක් සහ cores 622,336 , 878,592 GB රැම් ධාරිතාවක් 3,939 kW බලයකින් ක්‍රියාත්මකවේ.

Tags

Madusanka Ranathunga

I will write fresh about technology. Stay connected with me

Great! You've successfully subscribed.
Great! Next, complete checkout for full access.
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.