2018 දී Yahoo Messenger වසා දැමීමෙන් පසු දැන් නැවතත් වසර 14 කට පසු Yahoo සතු Yahoo Answers සේවාවන් මෙහෙයුම් වලින් ඉවත් කිරීමට සමාගම තීරණය කර ඇත.

Yahoo Answers මුල්පිටුවේ ඉහල වසාදැමීමේ නිවේදනය ඉදිරිපත් කර ඇත. මේ මස 20 වන දිනෙන් පසුව නව යාවත්කාලීන කිරීම් බාරනොගන්නා අතර එය මැයි 4 දින ස්ථීරවම වසා දමනු ඇත. Yahoo Answers සේවාව 2005 දී ආරම්භකරන ලදී එය අන්තර්ජාලයේ පැරණිතම Answers සේවාව විය.

දැන් Yahoo පවසන්නේ මෙම සේවාව වසර ගණනක් පැවතියද ජනප්‍රිය වී නොමැති බවයි.සම්පූර්ණයෙන්ම වසා දැමීමට පෙර, වේදිකාවේ බෙදාගත් දත්ත බාගත කිරීමට යාහූ පරිශීලකයින්ට ඉඩ සලසා ඇත.

Verizon සමාගම සතු Yahoo පැරණිතම සෙවුම් යන්ත්‍රයක් සැපයූ සමාගමක් වුවත් මේ වන විට එය පුවත් සේවාවක් ලෙස කටයුතු කරනු ලබයි. සෙවුම් Bing API සේවාවන් මගින් මේ වනවිට ලබාගන්නා අතර එතරම් වර්ධනයක් දක්නට ලැබෙන ආයතනයක් නොවේ.